25 maja 2016 roku sprzed Gimnazjum w Zakrzowie wystartował marsz patriotyczny poświęcony Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Biało-czerwona kolumna prężnym młodym krokiem kierowała się na wzgórze do otulonego starymi lipami kościoła p.w. św. Anny w Zakrzowie, gdzie już czekał ks. Krzysztof Kopeć, gospodarz zakrzowskiej parafii.

Ku wiecznej pamięci i chwale…

W ścianie frontowej kościoła od 1974 roku jest umieszczona tablica ku czci poległych w drugiej wojnie światowej żołnierzy z parafii zakrzowskiej: braci – Jana Oleksego w kampanii wrześniowej w 1939 roku, Józefa Oleksego we Francji w 1940 roku i Antoniego Oleksego pod Tobrukiem w 1941 roku oraz kpr. pchor. Jana Bąka pod Monte Cassino w maju 1944 roku.

Witold Pilecki jak nikt rozumiał słowo ojczyzna. Walczył z bolszewikami w 1920 roku. Bronił Polski we wrześniu 1939 roku. Był jednym z pierwszych organizatorów konspiracji. Na ochotnika poszedł do Auschwitz, z obozu wysyłał raporty o niemieckich zbrodniach. Po ucieczce służył w AK i walczył w powstaniu warszawskim. Gdy upadło, trafił do Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ale wrócił do kraju. 8 maja 1947 roku został schwytany przez komunistyczne władze, które oskarżyły go o działalność przeciw Polsce. W procesie niezgodnym z obowiązującym prawem skazano go na karę śmierci i stracono 25 maja 1948 roku.

Zmieniliśmy trasę przemarszu…

Gimnazjum w Zakrzowie zorganizowało święto bohaterskiego Rotmistrza w formie marszu już po raz czwarty. Tym razem obchody wzbogacono o mszę św. w intencji śp. Marii i Witolda Pileckich odprawioną w zakrzowskiej świątyni. Dyrektor Janina Paszta odczytała zgromadzonym przed kościołem „LIST OTWARTY w sprawie przywracania pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce”, który został podpisany 13 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie przez Zofię Pilecką-Optułowicz i Andrzeja Pileckiego… Po rozśpiewanej część artystycznej odbył się Apel Poległych i Pomordowanych. Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy poległych podczas drugiej wojny światowej zapłonęły znicze i złożone zostały kwiaty w barwach narodowych.

Z Rzeszowa na uroczysty marsz do Zakrzowa przyjechał prof. Andrzej Nowakowski, przyjaciel szkoły. Na uroczystości obecny był również wójt Stryszowa Jan Wacławski.

Odkrywamy świat przez takie postaci jak Pilecki, jak żołnierze rodem ze Stronia. My Polacy, mieszkańcy ziemi stryszowskiej, możemy być dziś dumni, że mieliśmy w swej historii bohaterów takiego kalibru jak Rotmistrz, którzy również polegli w obronie wolności Polski.

Pilecki wyprzedzał swoją epokę, patrzył na komunizm tak, jak my patrzymy dzisiaj. Kiedyś wydawało się, że Stalin będzie żył wiecznie. Ale dyktatorzy są tylko tymczasowi. No bo gdzie jest dziś Stalin? Zwycięstwo Armii Czerwonej w 1945 roku sprawiło, że Polska po hitlerowskiej okupacji mogła się odrodzić tylko w radzieckiej strefie wpływu, w ustroju demokracji ludowej. Próby przeciwdziałania temu tworzyły dodatkowe tragedie ludzkie, rodzinne…

 

(gimzakrzow.iap.pl – RS)