Po dokonanych remontach i uruchomieniu oddziałów Przedszkolnych w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Brodach, Kalwarii Zebrzydowskiej teraz na nowe pomieszczenia przedszkolne doczekały się dzieci w Barwałdzie Średnim.

Można śmiało stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat Gmina Kalwaria Zebrzydowska wyrosła na lidera, którego samorząd inwestuje w najmłodszych.

W Barwałdzie Średnim otwarto właśnie nowy oddział przedszkolny, w którym dokonano przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego mieszkania na cele przedszkolne.

W wyniku prac adaptacyjnych powstała dodatkowa sala przedszkolna wraz z zapleczem sanitarnym. W ramach wykonanych prac dostosowano budynek szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, oddział przedszkolny ma oddzieloną od reszty szkoły przestrzeń. Nowoczesny, kolorowy i piękny wystrój tego miejsca tworzy klimat zachęcający do zabawy i edukacji. Całkowita wartość zadania wyniosła 205 tys. zł Obecnie do przedszkola w Barwałdzie Średnim uczęszcza 46 dzieci a do Oddziału Przedszkolnego 20 dzieci.

Warto zaznaczyć, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę siatki przedszkoli, na przestrzeni ostatnich dwóch lat oddano do użytku lub odremontowano oddziały przedszkolne w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Brodach, Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zgodnie z deklaracjami i przyjętymi założeniami w naszej gminie udało się zrealizować projekt, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały przedszkola lub oddziały przedszkolne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci do 6 roku życia – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

W uroczystym otwarciu oddziału Przedszkolnego uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, Radna Rady Miejskiej Ewa Pacut – Przewodnicząca Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, Paweł Odrobina – sołtys sołectwa Barwałd Średni i Radny Powiatu Wadowickiego, Radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, a także ks. Proboszcz Parafii Św. Erazma Wiesław Widuch, który dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń.  W uroczystym otwarciu przedszkola uczestniczyli również przedstawiciele szkoły, szczęśliwi rodzice.