W tym roku minie 70 lat od założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, popularnego „Kopernika”. Dyrekcja i Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu zaprezentował własnie program. Jubileusz zaplanowano na 26 września.

Szkoła powstała w 1945 roku jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, składające się z trzech oddziałów klasy I i jednego klasy II o pełnym toku nauczania oraz trzech klas o toku skróconym dla 162 uczniów, lekcje odbywały się w budynku parafialnym i Państwowej Szkole Stolarskiej.

Pierwszym Dyrektorem i założycielem tej szkoły był mgr Aleksy Siemionow. Urodził się w 1913 r. w Permie (obecna Rosja). W 1937 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (wydział matematyczno-przyrodniczy). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel w Dubnie. W 1942 r. przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po wyzwoleniu zorganizował Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli. Funkcję dyrektora tej placówki pełnił w latach 1945-1951 i 1955-1963.

Jubileusz jak mówią organizatorzy będzie doskonałą okazja, aby na chwilę zwolnić pęd życia, spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, kolegami, znajomymi, a tym samym powspominać dobre czasy, porównać obraz szkoły dawnej i dziś.

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu zamierza przygotować dla Państwa biuletyn informacyjny,  zapewnić możliwość zwiedzania szkoły oraz spotkania się Absolwentów w salach lekcyjnych, jak również wspólną zabawę przy muzyce – informują organizatorzy

Osoby, które będą chciały wziąć udział w obchodach rocznicowych proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 30zł na powyższe konto, podając w tytule wpłaty imię i nazwisko, adres wpłacającego z dopiskiem wpisowe.

Ze względów organizacyjnych prosimy o indywidualne składanie zgłoszeń uczestnictwa  w obchodach Jubileuszu najpóźniej do dnia 31.08.2015 r.

Będą one przyjmowane :
•    drogą elektroniczną e-mail: jubileusz70lecia@wp.pl
•    telefonicznie: 33 8766-526
•    przez stronę na portalu społecznościowym  Facebook
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko (nazwisko panieńskie), wychowawcę  oraz rok ukończenia szkoły.

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych nie wysyłamy zaproszeń imiennych do Absolwentów. Jednocześnie serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w uroczystościach – dodają organizatorzy

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH

70-lecia liceum

26 września 2015 r. (sobota)

1300 uroczysta  msza św. w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1500 część oficjalna w hali sportowej ZSiPO im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

1700 zwiedzanie szkoły przez gości i absolwentów

1800 spotkanie nauczycieli, emerytowanych pracowników szkoły z absolwentami w klasach

1900 spotkanie uczestników zjazdu przy muzyce w szkolnej hali sportowej

  • lili

    Ta szkola jest super