Gmina Kalwaria Zebrzydowska postanowiła uniezależnić się od drogich dostaw wody z Wadowic i buduje sieć wodociągową łączącą Kalwarię ze Skawiną.

Jak informuje magistrat trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Przytkowic.  Nowy wodociąg zapewni dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez połączenie z siecią na terenie gminy Skawina.

To ważna inwestycja, bowiem jak do tej pory  głównym  źródłem zaopatrzenia gminy Kalwaria w wodę pozostaje Skawa i Wadowickie Wodociągi, nowy wodociąg i połączenie ze Skawiną sprawi zdywersyfikowanie zaopatrzenia w wodę.

Według wizytującego plac budowy burmistrza Augustyna Ormantego, inwestycja pozwoli też na poprawę warunków funkcjonowania obecnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Jest ona kolejnym etapem działań mających na celu zwiększenie zasobów wodnych oraz wydajności sieci funkcjonującej na terenie naszej gminy – mówi Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Bożena Mróz-Tumidajska