Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę sieci przedszkoli. Tylko w 2017 roku odnowiono i oddano do użytku oddziały wychowania przedszkolnego w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim.

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 23 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 531 dzieci. Takie liczby muszą robić wrażenie i zapewne też cieszą mieszkańców, a przede wszystkim rodziców.

W ostatnich latach priorytetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska była systematyczna rozbudowa sieci przedszkoli i stwarzanie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Wystarczy tylko przypomnieć, że w przeciągu ostatniego roku odnowiono i oddano do użytku oddziały wychowania przedszkolnego w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim.

Obecnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje 23 oddziały przedszkolne, jeszcze w styczniu 2015 roku było ich 16, uczęszcza do nich 531 dzieci w styczniu 2015 roku było ich 355 te liczby najlepiej pokazują jak trafną decyzją była inwestycja w rozbudowę przedszkoli na terenie gminy.

W 2017 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska zainwestowała 1 mln 807 tys. zł w remonty, przebudowę i budowę nowych oddziałów przedszkolnych. Tak duże remonty były też możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadanie „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dofinansowanie wyniosło 1.097.068,22 zł.

W ramach pozyskanych środków dokonano nie tylko remontów ale też zaplanowano wydatki na wynagrodzenie personelu, prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Zgodnie z deklaracjami i przyjętymi założeniami w Gminie Kalwaria Zebrzydowska udało się zrealizować projekt, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały przedszkola lub oddziały przedszkolne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci do 6 roku życia – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

Dzięki przeprowadzonym inwestycją w przedszkolach, zwiększył się dostęp do opieki nad dziećmi do 6 roku życia, oraz poprawiły ich bezpieczeństwo, cieszą się nie tylko dzieci ale też rodzice, którzy podkreślają znaczenie zakończonych inwestycje.

Jak bardzo były to potrzebne inwestycje najlepiej obrazuje przykład Przedszkola Publicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej w którym w styczniu 2015 funkcjonowały 3 oddziały a dziś jest ich już 7. W kalwaryjskim przedszkolu z opieki korzysta aż 164 dzieci, warto zauważyć, że jeszcze trzy lata temu było ich 70.