targi94

Już po raz siedemnasty miesięcznik „Perspektywy” opublikował coroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu szkół średnich KEN awansuje górę, a Kopernik spada w dół.

Okazuje się, że w powiecie wadowickim najlepsze jest Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity oraz Technikum w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica Wadowice, tak też było przed rokiem.

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego z Krakowa okazało się najlepszym liceum w Małopolsce, a z techników Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M Nowy Sącz.

W powicie wadowickim tak jak w poprzednich latach najlepiej wypada I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, które w Małopolsce zajęło 12 miejsce, a w Polsce jest na 183. Wśród techników najwyżej w powiecie jest Technikum nr 2 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera Wadowice, zajęło ono 11 miejsce w Małopolsce i 97 miejsce w Polsce.

Ze szkół średnich w Kalwarii Zebrzydowskiej w porównaniu do poprzedniego rankingu wśród techników spory awans bo o 11 miejsc zaliczyło Technikum w ZS im. KEN Kalwaria Zebrzydowska rok temu było na 68 miejscu, teraz jest sklasyfikowane na 57.

Spadek aż o 19 miejsc w rankingu zaliczyło Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z wysokiego 61 miejsca na 80.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%. Kryteria Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Najlepsze licea i technika w powiecie wadowickim (w nawiasie miejsce w rankingu 2014):

  • Licea:

12 (13) – I Liceum Ogólnokształcące Wadowice
35 (38) – LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Andrychów
80 (61) – I LO Kalwaria Zebrzydowska
63 (65) – III LO Wadowice
100 – II LO Wadowice

  • Technika:

11 (13) – Technikum nr 2 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera Wadowice
49 (9) – Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica Wadowice
53 (45) – Technikum nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w ZS nr 1 Wadowice
54 (74) – Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Andrychów
57 (68) – Technikum w ZS im. KEN Kalwaria Zebrzydowska
59 (57) – Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. prof.T.Kotarbińskiego Andrychów
71 (78) – Technikum w ZS RCKU im. Jana Pawła II Radocza