Po raz kolejny miesięcznik „Perspektywy” opublikował coroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej zdobył 36 miejsce w województwie małopolskim, otrzymując równocześnie tytuł „Brązowej Szkoły 2017”. W KEN mają powody do zadowolenia , bo szkoła zanotowała spory awans.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych dedykowany jest przede wszystkim uczniom najstarszych klas szkół gimnazjalnych, którzy muszą w czerwcu wybrać szkołę ponadgimnazjalną, w celu zdobycia wymarzonego zawodu.

Decyzją kapituły Rankingu ustalono kryteria  Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2017: -sukcesy w olimpiadach 20%, -matura – przedmioty obowiązkowe 20%, -matura – przedmioty dodatkowe 30%, -wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W powiecie najlepszymi szkołami okazały się I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity oraz Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach. 

Najlepszym ogólniakiem w Polsce (na 500 placówek biorących udział w rankingu) okazało się po raz kolejny XIII Liceum Ogólnokształcące    w Szczecinie, w Małopolsce nadal pozostaje nim LO nr V im. Witkowskiego w Krakowie. Najlepsze technikum w naszym w naszym kraju (na 299 placówek wziętych pod uwagę w rankingu) to Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W Małopolsce jest to Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół w Krakowie.

Najlepsze licea i technika w powiecie wadowickim (w nawiasie miejsce w rankingu 2016):

Licea:
12 (11) I Liceum Ogólnokształcące Wadowice
37 (50) Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie   Andrychów
56 (65) III Liceum Ogólnokształcące    Wadowice
100 II Liceum Ogólnokształcące Wadowice

Technika:
5 (45) Technikum nr 1 w ZS nr 2 im. ks. St. Staszica       Wadowice
36 (55) Technikum w ZS im. KEN     Kalwaria Zeb.
58 (61) Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  Andrychów
80 (50) Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. prof. T.Kotarbińskiego    Andrychów
83 (24) Technikum nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w ZS nr 1  Wadowice