Uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik obsługi turystycznej pojadą na 3 tygodnie praktyki do Wiednia, a  uczniowie  z technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy i technik technologii drewna odbędą 3 tygodniowe praktyki w Mediolanie. Będzie to możliwe dzięki uzyskanej dotacji z programu Erasmus+.

Wniosek „Zagraniczne praktyki zawodowe moją życiową szansą” złożony przez Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej został zatwierdzony z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 87 430,00 EURO.

Uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik obsługi turystycznej pojadą na 3 tygodnie praktyki do Wiednia (Austria) – grupa będzie liczyć 20 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie będą mieli niecodzienną możliwość używania języka angielskiego i niemieckiego, nie tylko w codziennej komunikacji, ale także w słownictwie branżowym.

Natomiast grupa 20 uczniów z technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy i technik technologii drewna swoją 3 tygodniową praktykę wraz 2 opiekunami odbędą w Mediolanie (Włochy).

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż udział szkoły w omawianym projekcie przyniesie niewymierne korzyści przede wszystkim samym uczniom, szkole oraz lokalnej społeczności. Sami uczniowie poprzez udział w projekcie podniosą swoje umiejętności praktyczne oraz poszerzą wiedzę z zakresu danego technicznego profilu, zwiększając tym samym swoje szanse na wymagającym rynku pracy. Świadomość uzyskanych umiejętności i wiedzy za granicą, zatem w środowisku kulturowo odmiennym, niewątpliwie doda uczniom wyjątkowej motywacji w zawodowej karierze – dodają nauczyciele z ZS im. KEN