tpd1

Po tym jak informowaliśmy o awansie Zespołu Szkół im. KEN w rankingu Techników, teraz kolejne dobre wieści z tej szkoły. W rankingach miesięcznika „Perspektywy” obejmującego egzamin zawodowy ta szkoła zajmuje czołowe miejsca w Polsce.

Już wcześniej Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej informował o tym, że egzaminy zawodowe zakończyły się wielkim sukcesem, teraz to znalazło potwierdzenie w rankingach przygotowanych przez „Perspektywy”.

Egzaminy zawodowe w technikach odbywają się w czerwcu. Składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Kto je zda, otrzymuje tytuł technika. Nasza szkoła jest bardzo dumna ze swoich uczniów i ich wspaniałych wyników. Podobnie jak w latach ubiegłych i ostatni egzamin potwierdził, że wyniki z egzaminów zawodowych w tej szkole są bardzo wysokie.

Warto zaznaczyć, że dyplom i tytuł technika uzyskało 100 proc. absolwentów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wysoka zdawalność egzaminu zawodowego jest dużym sukcesem naszej szkoły. Dodać należy, że egzamin zawodowy jest egzaminem trudnym, a do jego pozytywnego zaliczenia wymagane jest 75 proc. nie tak jak na egzaminie maturalnym 30 proc – informuje Anna Bułat-Żak z KEN i dodaje Uczniowie technikum oprócz przedmiotów ogólnych mają wiele przedmiotów zawodowych oraz praktyki, stąd też dobre przygotowanie się do egzaminów wymaga od nich znacznie większego nakładu pracy i czasu. Absolwentom serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników

W rankingu, który obejmował Egzaminy Zawodowe Technika z KEN zajęły czołowe miejsca w Polsce wśród Technik handlowiec – 5 miejsce w Polsce, Technik obsługi turystycznej 5 miejsce w kraju.

Dodatkowo egzamin zawodowy Technik ekonomista zdawało 8 uczniów – 100 % zdanych egzaminów, podobnie było z egzaminem zawodowym Technik technologii drewna – 100 % zdawalności a do egzaminu przystąpiło 9 uczniów

Przypomnijmy w ubiegłym tygodniu miesięcznik „Perspektywy” opublikował coroczny ranking szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu szkół średnich KEN awansował wysoko w górę, teraz kolejny ranking z dobrymi informacjami dla szkoły.