W Kalwarii Zebrzydowskiej gościł Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Tomasz Miłkowski, rozmawiano  o bezpieczeństwie na terenie gminy Kalwaria, Burmistrz Kalwarii prosił o zwiększenie liczby funkcjonariuszy w Kalwaryjskim Komisariacie

 

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej swoim rewirem obejmuje trzy gminy Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów i Lanckorona.

Mieszkańcy wspomnianych gmin  od lat zawracają uwagę i apelują o zwiększenie liczby funkcjonariuszy w Kalwaryjskim komisariacie i właśnie o rozwiązaniu tego problemu głownie dyskutowano.

Burmistrz Augustyn Ormanty podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji Nadinspektorowi dr Tomaszowi Miłkowskiemu za pomoc, zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa podczas Uroczystości  Wielkiego Tygodnia i Odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz innych uroczystościach odbywających się na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie Nadinspektor dr Tomasz Miłkowski odwiedził  też w Kalwaryjski Komisariat Policji, podobnie jak Burmistrz Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Krzysztof Szuster również prosił o zwiększenie liczy funkcjonariuszy w Kalwaryjskim Komisariacie.