Gmina Kalwaria Zebrzydowska, otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 161 tys. zł. Tym samym komunikacja gminna  w 2020 roku będzie kontynuowana. Warto zaznaczyć, iż przyznana przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika dotacja  jest drugą co do wielkości przyznaną dla samorządu gminnego w województwie małopolskim.

Dzięki otrzymanym środkom w 2020 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska będą funkcjonowały 4 połączenia komunikacyjne:

  •  Kalwaria Zebrzydowska-Brody- Zebrzydowice-LKS Olimpia Zebrzydowice-Stanisław Dolny
  •  Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie-Leńcze PKP-Leńcze Kościół- Podolany-koło krzyża w Podolanach
  •  Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice Draboż-pętla Grabie ( do granicy Gminy)
  •  Kalwaria Zebrzydowska -Zebrzydowice-Bieńkowice -Stanisław Dolny Kępki

Łączna kwota utrzymania wspomnianych połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wyniesie 570 tys. zł, wkład własny gminy to 409 tys. zł

Warto dodać, że wniosek przygotowany przez Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska został bardzo wysoko oceniony przez Wojewodę Małopolskiego. Gmina Kalwaria Zebrzydowska może też mówić o dużym sukcesie ponieważ zaledwie 14 gmin z Województwa Małopolskiego otrzymała dotację.

To już druga dotacja otrzymana przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska z przeznaczeniem na prowadzenie komunikacji gminnej.

Ustalenie tras już w bieżącym roku poprzedziły konsultacje z mieszkańcami tak aby połączenia odpowiadały ich potrzebom. Teraz przygotowując wniosek i rozkład jazdy na 2020 rok, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uwzględnił sugestie mieszkańców i korekty w rozkładzie jazdy, wprowadzono tez nowe połączenie  na trasie:  Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Bieńkowice-Stanisław Dolny Kępki. Nowy rozkład jazdy zostanie przygotowany do końca 2019 roku.