9 marca w sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się konferencja poświęcona propagowaniu wśród uczniów postaw proekologicznych.

Jednym z istotnych zadań wychowawczych szkoły jest propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych. W ramach realizacji tego wymagania młodzież Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej wzięła udział w akcji edukacyjnej mającej na celu uwrażliwienie ich na problem zagrożeń środowiska, zwłaszcza tych wynikających z problemu tzw. niskiej emisji.

Konferencję otworzył dyrektor ZSiPO Piotr Janusiewicz. Uczniowie obejrzeli najpierw montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży, przygotowany przez nauczyciela biologii panią Lidię Ziębę-Maziarkę.

W drugiej części spotkania młodzież wysłuchała prelekcji przedstawicieli grupy „Płuca Kalwarii” – pani Aliny Kumorowskiej i pana Mieczysława Logina, którzy przybliżyli uczniom problem zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód w naszym regionie, podkreślając ich katastrofalny wpływ na nasze zdrowie. Na koniec spotkania zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczniów związane z ochroną środowiska.

W ramach akcji młodzież wykonała także plakaty o tematyce ekologicznej, które zostały zaprezentowane w hallu sali widowiskowej.

Miejmy nadzieję, że udział w tym projekcie uwrażliwi młodzież naszej szkoły na problem zanieczyszczenia środowiska i zachęci ją do podejmowania działań, które choć trochę przyczynią się do poprawy jakości powietrza – komentuje Piotr Janusiewicz.