17 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu uczestniczyło w finale XII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Nauczaniu Świętego Jana Pawła II, zorganizowanego przez  I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach. I –miejsce zdobył Konrad Kasiarz z Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO  im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

Finaliści zostali wyłonieni w etapie szkolnym, w którym wzięło udział 97 młodych mieszkańców powiatu. Przyszło im zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy, który dotyczył encykliki „Evangelium vitae”  Jana Pawła II. Porusza ona kwestię świętości i nienaruszalności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Swym patronatem konkurs objęło Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Starostwo Powiatowe w Wadowicach i Parafia św. Piotra w Wadowicach, fundując nagrody pieniężne dla zwycięzców zmagań. W organizacji finału pomogli także sponsorzy.  Laureatami konkursu zostali: miejsce I – Konrad Kasiarz z Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO  im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, miejsce II – Emilia Fortuna i miejsce  III – Dawid Klimowski z I LO im. M. Wadowity w Wadowicach.

Nagrody uczestnikom finału wręczał starosta Bartosz Kaliński, który podsumowując wydarzenie, życzył młodym ludziom, aby nauczanie św. Jana Pawła II było dla nich życiowym drogowskazem. To bowiem najdoskonalszy klucz do dobrego i szczęśliwego życia.
Część artystyczną konkursowej gali uświetniły pięknym głosem uczennice wadowickiego liceum: Kinga Podgórniak, Patrycja Targosz i Agnieszka Wójcik. Można było również obejrzeć wystawę Fundacji Małych Stópek: „Jestem człowiekiem od poczęcia”.

Gratulacje uczestnikom finału złożyli zaproszeni goście: Maria Talaga – przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów LO oraz ksiądz infułat Jakub Gil. Podziękowania zostały skierowane do organizatorów: dyrektor szkoły Janiny Turek, Mateusza Niedziółki i księdza Adama Garlacza.

{powiat.wadowice.pl}