serce2

W sobotę 14 lutego 2015 na Akademii Muzycznej w Krakowie odbyła się Uroczysta Gala Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża połączona z Wojewódzkim Podsumowaniem IX edycji konkursu „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew”.

Gala rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski oraz Hymnu PCK wspólnie z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Na Galę oprócz zaproszonych krwiodawców z regionu Małopolski, przybyli goście, m.in. Prezes Główny PCK- Pan Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski- Pan Jerzy Miller, Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP- Poseł na Sejm RP, Pan Edward Siarka, Zastępca Zarządu Wykonawczego ZOSP RP- Pan Łukasz Smółka, Rada Krwiodawstwa Małopolskiego PCK na czele z Przewodniczącym – Panem Jerzym Kornausem.

Jednostka OSP z Izdebnika uplasowała się na III miejscu pod względem ilości pozyskanej krwi, jak i za aktywności akcji krwiodawstw w 2014 roku.

Bardzo miłym akcentem było uhonorowanie odznaczeniami zasłużonych krwiodawców. Jednym z najwyższych jest odznaczenie „HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” przyznany przez Ministra Zdrowia, takim odznaczeniem został obdarowany nasz Druh Krzysztof Moskała, za ogromną ilość oddanej krwi w swoim życiu (ponad 50 litrów krwi !).

Również Druh Krzysztof otrzymał jako jedyny na Gali – KRYSZTAŁOWE SERCE ” za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK”, przyznawane przez Zarząd Główny PCK. Honorowego wręczenia dokonał Prezes Główny PCK- Pan Stanisław Kracik, dodając, ze „Kryształowe Serce” jest dla krwiodawcy jak „Medal Chomicza” dla jednostki OSP, czyli najwyższe uhonorowanie .

Odznaczenie Kryształowego serca mogą otrzymać osoby , które prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają: odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań Czerwonego Krzyża, a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.