Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem jednej z ulic w Kalwarii Zebrzydowskiej, o taką nazwę wnioskował jeden z mieszkańców. Burmistrz Miasta, radni Rady Miejskiej byli także za, w czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej podjęto odpowiednią uchwałę.

W maju ubiegłego roku jeden z mieszkańców miasta zwrócił się do Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego z inicjatywą by nowej ulicy prostopadłej do ulicy 3 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej nadać imię ks. Jerzego Popiełuszki.

Był to wyjątkowy kapłan, który oddał życie w imię prawdy. Uważam, iż zasługuje na to by w tak pięknym mieście jak Kalwaria Zebrzydowska pamięć o nim była żywa –  argumentował w piśmie do burmistrza mieszkaniec

Burmistrz Miasta poparł tą inicjatywę, zostały przeprowadzone konsultację, o wyrażanie opinii w tej sprawie zostali poproszeni mieszkańcy nieruchomości przyległych do ulicy, Zarządy Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, radni Rady Miejskiej z terenu miasta Kalwaria Zebrzydowska, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria.

Mieszkańcy w większości wyrazili pozytywną opinię podobnie jak Zarządy Osiedla nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, natomiast Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria oraz Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaproponowało nadanie nazwy ulicy nazwiskiem osoby szczególnie zasłużonej dla Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ostatecznie Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej 29 czerwca podjęła uchwałę o nadaniu drodze wewnętrznej prostopadłej od ulicy 3 Maja imienia ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Jerzy Popiełuszko

Jerzy Popiełuszko (1947-1984) – polski ksiądz zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w parafiach w Ząbkach (1972 – 1975) i Aninie (1975 – 1978). Z Anina został przeniesiony do Warszawy (1978) i był księdzem w Kościele Dzieciątka Jezus, św. Anny oraz, od czerwca 1980 roku, w Parafii pw. św. Stanisława Kostki. W 1978 roku został duszpasterzem środowisk medycznych w Warszawie.

Od sierpnia 1980 związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także Solidarność. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa, w stanie wojennym w Kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę.

Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem, niezłomnością i odwagą, wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego, zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach.

Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. 19 maja 1983 roku prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka.

W czasie stanu wojennego wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. 19 października 1984 r. ks. Popiełuszko został zaproszony do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.

Wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy ‚D’ Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO (kierowcy udało się uciec z kabiny samochodu, Popiełuszkę skrępowano i przewożono w bagażniku).

30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania.

Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki oficjalnie otwarto 8 lutego 1997 roku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, a etap diecezjalny procesu zakończono dokładnie cztery lata później.

3 maja 2001 roku nastąpiło wszczęcie prac przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych, która w 2002 roku wydała dekret o ważności akt procesu. W 2009 r. papież Benedykt XVI zgodził się na przyspieszony tryb rozpatrzenia sprawy.

Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie na placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Wraz z nim mszę beatyfikacyjną koncelebrowało około 100 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 1,6 tys. kapłanów.

20 września 2014 roku w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu do kanonizacji bł. ks. Jerzego. Uzdrowienie nastąpiło we Francji, stąd tam będzie się toczyć proces kanonizacyjny.

Warte zobaczenia – muzeumkspopieluszko.pl

Dzień obchodów i patron

Na dni z możliwością uzyskania odpustu zupełnego arcybiskup Kazimierz Nycz w dniu 19 października 2010 wyznaczył:

Dzień imienin Jerzego – 23 kwietnia

Rocznicę uroczystości beatyfikacyjnej – 6 czerwca

Wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki – 19 października

W 2014 bł. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ „Solidarność”

 

{kalwaria-zebrzydowska.pl}

 • Teresa Jaskierny

  Nikt nie ujmuje cnót i wielkosci ksiedza Jerzego, ale miasto powinno miec ulice nazwane od wydarzen i ludzi z nim związanych..inaczej ulice Popieluszki mielibysmy w kazdym zakątku Polski , wszedzie tam, gdzie znajdzie sie choć jedna osoba nim zafascynowana, a reszta nie widzi w tym nic złego…Kalwarianie ..bądzcie patriotami lokalnymi…poszukajcie wśrod swoich ….Mamy tyle pieknych postaci w historii miasteczka..przypomnijcie je sobie…..

 • Janina

  Proponuje nazwę tej ulicy pt. ulica „300 apteczan” na część młodzieży, która spędzała tam dzieciństwo w przeciwieństwie do aktualnej młodzieży, która tylko siedzi w domu i gra na komputerze. Tamci dzień na dzień bawili się w chowanego, grali na boisku (choć wieczorem i przesiadywali z piwkiem ), ale to ci starsi i to było później 🙂

 • Patriota

  Jeżeli Lecha to Wałęsy 🙂

 • Włodek

  A kiedy ulica im. Lecha Kaczyńskiego?

 • Aleksandra Ślusarczyk

  Piękna inicjatywa i słuszna decyzja. To jest wyjątkowa postać i wyjątkowy błogosławiony. Zachęcam do lektury biografii bł. Ks. Jerzego. Gratuluję wszystkim, którzy zainicjowali tą akcję i którzy ją poparli. Nie było to proste i dziwi mnie postawa Towarzystwa Przyjaciół Kalwaria i Towarzystwa Przyjaciół Niezależni, że sprzeciwiali się temu przedsięwzięciu. Dziękuję Krzyśkowi Koskowi za wytrwałość w dążeniu do realizacji tej inicjatywy.