Uroczystość nadania statuetki „Lanckoroński Kazimierz” jest wydarzeniem niezwykłym, tym bardziej warto do tego wydarzenia powrócić. Statuetka nadawana jest za działalność społeczną na rzecz gminy. W tym roku otrzymał ją  Pan Władysław Pająk.

Uroczystość miała miejsce w dniu  11 listopada 2016 w czasie obchodów patriotycznych w Gminnym Ośrodku  Kultury w Lanckoronie. Statuetkę otrzymał Pan Pająk Władysław, któremu na wniosek Wójta Gminy Tadeusza Łopaty  Rada Gminy postanowiła przyznać najważniejsze gminne wyróżnienie

Pan Władysław urodził się w dniu 18 lutego 1926 r. w Skawinkach. Dał się poznać jako bardzo dobry organizator prac społecznych. Był jednym z współzałożycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinkach, inicjatorem budowy Remizy, założycielem i opiekunem Orkiestry Strażackiej w Skawinkach.

Działał aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Lanckorony , dążył do odbudowy ruin zamku w Lanckoronie, pracował przy porządkowaniu terenu wokół ruin i ich zabezpieczeniu, wielokrotnie brał udział w sadzeniu drzewek w na Górze Zamkowej.

Pracował przy budowie altanek i ławek na Górze Zamkowej oraz ich  porządkowaniu ale. Uczestniczył w  remontach kaplic Konfederatów Barskich, w remoncie Krzyża w lesie Groby.

Dba o groby Konfederatów Barskich na terenie gminy. Pracował przy utworzeniu i wyposażeniu Izby Pamięci Narodowej poświęconej Konfederacji Barskiej odwiedzanej licznie przez turystów i młodzież szkolną.

Był współinicjatorem wybudowania kaplicy w lesie Groby na „Leśnej Mogile” poświęconej upamiętnieniu poległych Konfederatów Barskich. Inicjatorem i pomysłodawcą pomnika na parkingu kolo drogi powiatowej poniżej Kościoła Parafialnego w Skawinkach poświęconego partyzantom poległym w Skawinkach, a następnie inicjatorem jego odnowienia.

Udzielał się przy przenoszeniu Kościoła z Przytkowic do Skawinek. Inicjator budowy Parafialnego Krzyża Misyjnego. Inicjator budowy Szkoły Podstawowej w Skawinkach i wielu czynów społecznych związanych z budową dróg, w tym drogi powiatowej.

Pan Pająk Władysław jest to człowiek bardzo aktywny społecznie, pracujący dla dobra wspólnoty , wrażliwy na niesprawiedliwość i biedę. Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wcześniej pan Władysław został odznaczony Medal im. W. Witosa który przyznawany  jest za :-długoletnią aktywną działalność w organizacjach politycznych społecznych ruchu ludowego, za osiągnięcia w umacnianiu jakości i rozwoju tego ruchu.-szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej w  instytucjach związanych z Ruchem Ludowym, wsią i rolnictwem.

Pan Władysław w podziękowaniu podkreślił rolę wychowania patriotycznego , poszanowania miejsc pamięci narodowej, a w szczególności cmentarzy.