Stowarzyszenie Perspektywy z Lanckorony przygotowało publikację „Lokalne przysmaki okolic Lanckorony, Mucharza, Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa” prezentującą przepisy na specjały naszych okolic. Publikacja ma zachęcić do spróbowania swych sił i samodzielnego przygotowania opisanych w nim specjałów.

Nie od dziś wiadomo, że bogactwem każdego regionu jest tradycja, czyli przekazywane z pokolenia na pokolenie treści uznawane przez daną społeczność za ważne. Wśród nich istotne miejsce pełni kształtowana przez stulecia tradycja kulinarna.

Upływający czas, a także zmiana stylu życia społeczeństwa spowodował, że utraciliśmy wiele z tego co w regionie ukształtowali i przez wieki kultywowali nasi przodkowie. Tendencja ta dotyczy wielu sfer życia, także tej związanej z lokalną kuchnią.

Aby ocalić od zapomnienia, jak również choć w niewielkim stopniu przeciwdziałać tym tendencjom, podjęliśmy działania zmierzające do poznania, a w niektórych przypadkach jedynie odświeżenia i upowszechnienia wiedzy o lokalnej tradycji gastronomicznej poprzez organizację warsztatów kulinarnych na terenie gmin Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz i Stryszów – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Perspektywy

Receptury wszystkich dań ukazanych w opracowaniu zostały spisane podczas warsztatów kulinarnych przeprowadzonych w ramach projektu „Wiem co jem”, gdzie przygotowano i smakowano tradycyjne specjały takie jak: chrzanówka, barszcz czerwony z kiszoną kapustą, poleśniki czy wionki jastrzębskie. 

Poprzez publikacje pomysłodawcy chcą promować lokalne produkty i potrawy nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród turystów odwiedzających nasze okolice.

Pragniemy podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji, w szczególności Kołom Gospodyń Wiejskich z Barwałdu Średniego, Bugaja, Izdebnika, Jastrzębi, Jaszczurowej, Łękawicy, Stryszowa i Świnnej Poręby. Oddając Państwu do rąk ten zbiór lokalnych dań jesteśmy przekonani, że zachęcimy Państwa do spróbowania swych sił i samodzielnego przygotowania opisanych specjałów – dodają przedstawiciele Stowarzyszenia Perspektywy

Publikacja została wydana w ramach projektu „Wiem co jem”. Ochrona dziedzictwa produktów spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Opracowanie wykonane zostało przez Bellgraf Studio Reklamy

Przygotowano 1500 bezpłatnych egzemplarzy, dostępne są do odbioru w siedzibie Stowarzyszenia Gościniec 4 żywiołów w Lanckoronie, jak i u pań z Kół Gospodyń Wiejskich, biorących udział w tym projekcie.

  • Dorota

    U kogo mogę dostać taką książke?