koledy15-6

Kalwaryjska Orkiestra Dęta po raz kolejny dała doskonały koncert w Klasztorze Kalwaryjskim pod batutą Kazimierza Gromady zagrała najpiękniejsze polskie kolędy oraz amerykańskie standardy Bożonarodzeniowe. Urok kalwaryjskiego klasztoru spotęgował magiczną atmosferę koncertu.

 

Koncertowi towarzyszyła niepowtarzalna muzyczna atmosfera, muzycy zagrali zgromadzeni tuż przy szopce, która jest jedną z największych i najpiękniejszych szopek Bożonarodzeniowych w Polsce.

Muzyków przywitał Ojciec Antoni Kluska – Wikary Klasztoru, o historii Orkiestry i poszczególne kolędy zapowiadał Rafał Gralewski.

Publiczność nie zawiodła muzyków, warto też podkreślić że w tym dniu po Koncercie i Mszy Świętej odbyło się spotkanie opłatkowe Przewodników kalwaryjskich, Organizatorów asyst i orkiestr.

Spotkaniu opłatkowemu przewodniczyli: O. Azariasz Hess – Kustosz Sanktuarium oraz O. Antoni Kluska – Wikary klasztoru i opiekun Kalwaryjskich Przewodników.

Już po zakończeniu koncertu kapelmistrz Orkiestry Kazimierz Gromada, podziękował za gościnę zakonnikom i wszystkim przybyłym, życzył też wszelkiej pomyślności na Nowy Rok.

Kalwaryjska Orkiestra przygotowała prawdziwą ucztę dla ucha i ducha, poza tradycyjnymi kolędami muzycy zagrali też takie jak standardy jak: White Christmas, Jingle Bells, Christmas Gif, a na zakończenie publiczność nagrodziła muzyków gorącymi brawami.

Przypomnijmy raz jeszcze obecnie orkiestra liczy 42 członków i kształci kilkunastu adeptów, którzy rokrocznie poszerzają grono orkiestry. W swoim bogatym repertuarze orkiestra posiada marsze, polki, walce, utwory estradowe, pieśni liturgiczne oraz oczywiście kolędy bożonarodzeniowe.

Miejska Orkiestra Dęta w Kalwarii Zebrzydowskiej od zawsze obecna jest na Uroczystościach Kościelnych, a także uroczystościach państwowych. Orkiestra dała już niezliczoną liczbę koncertów i to nie tylko w Kalwarii.

Orkiestra koncertowała także w niemieckim zaprzyjaźnionym mieście Hameln. Orkiestra grała dla papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI witając ich na Kalwaryjskim wzgórzu. Obecnie funkcje kapelmistrza Orkiestry pełni Kazimierz Gromada, a funkcje kierownika Orkiestry sprawuje Tadeusz Stela.

Orkiestra powstała prawdopodobnie w XVII wieku. Być może jej skład był mniejszy, być może działała na trochę innych zasadach niż te określone w statusie z 1847 roku, ale z pewnością jej historia jest znacznie starsza. Jednak ze względów formalnych przyjmujemy, że kalwaryjska orkiestra dęta powstała w 1847 roku.