Magistrat zachęca przygarnij zwierzaka

Urząd Miasta informuje o obowiązkach Gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie zachęca by mieszkańcy przygarnęli bezdomne psy.

Jak tłumaczy Urząd Miasta bezdomne zwierzęta to – zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Zwierzęta bezdomne z obszaru Gminy są wyłapywane przez osobę, z którą Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęta, do końca roku 2014 przekazywane były  do schroniska dla zwierząt ‘Azyl’ w Cieszynie, mieszczącego się przy ul. Cichej 10, (tel. 33 851 55 11)

Od 1 stycznia 2015 r. zwierzęta przekazywane są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, tel. 668 839 952, 698 643 717, adres www.adoptujpsakota.pl

Urząd Miasta dodaje, że wyłapane zwierzę może zostać adoptowane, a gdyście chcieli przygarnąć bezdomnego pieska to zachęcamy – zobaczcie galerie piesków które czekają na was.

Informacje o zwierzętach bezdomnych, błąkających się po obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zgłaszać należy do Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 876 66 07, po godzinach pracy Urzędu), do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 8766 003, w godzinach pracy Urzędu), adres www: http://schronisko.ustronet.com/