Do 19 grudnia potrwa czwarta już edycja akcji Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego „Małopolska bez smogu”, realizowana we współpracy z Województwem Małopolskim.   Akcja prowadzona we współpracy z Gminą Kalwaria Zebrzydowska, a także z gminami Kęty, Krzeszowice, Maków Podhalański, Rzepiennik Strzyżewski i Myślenice.

Od 26 listopada do 7 grudnia  pomiary   realizowane   będą   Kalwarii Zebrzydowskiej (pyłomierz + mobilny model płuc)
.

W   ciągu   5   tygodni   przenośne   pyłomierze   Polskiego   Alarmu   Smogowego sprawdzą jakość powietrza w sześciu małopolskich gminach: Kętach, Krzeszowicach, Makowie Podhalańskim,   Kalwarii   Zebrzydowskiej,   Rzepienniku   Strzyżewskim   i   Myślenicach.

Dodatkowo w Krzeszowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Myślenicach, w trakcie trwania akcji staną mobilne instalacje płuc, które w bardzo obrazowy sposób pokażą, jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na zdrowie mieszkańców.

Aktualizowane na bieżąco wyniki pomiarów dla wszystkich miejscowości, w których zainstalowane zostaną pyłomierze,będą dostępne on-line na stronach Radia Kraków  www.radiokrakow.pl oraz Krakowskiego Alarmu   Smogowego  krakowskialarmsmogowy.pl

Pomiarom   towarzyszyć   będzie   akcjainformacyjno-edukacyjna   prowadzona   na   antenie   Radia   Kraków   i   na   stronie www.radiokrakow.pl. Jak wynika z rocznej oceny  jakości powietrza opublikowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowisk,a Małopolska to jedno z najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce.

Zła jakość powietrza w naszym regionie spowodowana jest głównie korzystaniem z wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”.  Uchwała antysmogowa dla Małopolski już wkrótce spowoduje, że korzystanie z wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, tzw. kopciuchów, będzie po prostu nielegalne – do końca 2022 roku muszą zostać wymienione wszystkie pozaklasowe kotły, emitujące największe ilości zanieczyszczeń – mówią organizatorzy akcji

Na wymianę pieców mieszkańcom i gminom pozostało więc bardzo niewiele czasu, a statystyki nie są optymistyczne: obecnie do wymiany w Małopolsce pozostało ok. 300 tysięcy  kotłów, dla porównania w roku   2019 r. wymieniono zaledwie   15 tysięcy tego typu urządzeń.Podobnie było w poprzednich latach: w roku 2018   wymieniono niespełna 16 tysięcy kotłów (15 992), a w 2017 nieco ponad 10 tysięcy (10 081).

Nowy   Program   Ochrony   Powietrza,   przyjęty   28   września   przez   Sejmik   Województwa Małopolskiego, to sygnał zarówno dla władz lokalnych, jak i mieszkańców naszego regionu,że walka ze smogiem musi wkroczyć w nowy etap, a gminy powinny bardziej zaangażować się w działania antysmogowe i skutecznie przekonywać mieszkańców do sięgania po dotacje z Programu Czyste Powietrze i wymianę starych kotłów.

Od 26 listopada do 7 grudnia  pomiary   realizowane   będą   w  Makowie   Podhalańskim   (pyłomierz)   i   Kalwarii Zebrzydowskiej (pyłomierz + mobilny model płuc).

Aktualizowane na bieżąco wyniki     śledzić     będzie     można     na     stronach     www.radiokrakow.pli krakowskialarmsmogowy.pl. Akcję „Małopolska bez smogu” podsumuje transmitowana na antenie Radia Kraków debata, która odbędzie się 22 grudnia.

Harmonogram akcji „Małopolska bez smogu”:
– 13.11 do 25.11: pomiary jakości powietrza w Kętach i Krzeszowicach,
– 26.11 do 7.12: pomiary jakości powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim,
– 8.12 do 19.12: pomiary jakości powietrza w Myślenicach i Rzepienniku Strzyżewskim,
–  22 grudnia – debata podsumowująca akcję – transmisja na antenie Radia Kraków.
Szczegóły: www.radiokrakow.pl.Organizatorzy akcji:Partner główny:Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Kęty, Krzeszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Rzepiennik Strzyżewski i Myślenice.