Policja w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska anonimowe badanie ankietowe „Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności pracy Policji. Podczas ostatniej Sesji Policja podsumowała miniony rok.

Informację na o Mapie zagrożeń omówili na sesji Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej nadkom. Fryderyk Mamcarczyk oraz Kierownik Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej asp. szt. Artur Studnicki.

Celem badania ankietowego jest uzyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy, ankiety są anonimowe. Na ich podstawie Policja ma uzyskać informacje o miejscach szczególnie zagrożonych w ocenie mieszkańców i na te miejsca zwracać szczególną uwagę, być może w przyszłości w tych miejscach zainstalowane zostaną kamery monitoringu.

W Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej pracują obecnie 33 osoby, już w czasie Sesji zwracano uwagę na to by wzmóc ilość patroli także pieszych na terenie gminy. Policjanci tłumaczą że obecna liczba osób pracujących w Komisariacie nie zapewnia tego.

Burmistrza Augustyna Ormantego zadeklarował, że wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie liczby etatów policyjnych w kalwaryjskim komisariacie.

W czasie sesji mówiono też monitoringu na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej, z nowym rokiem miasto monitoruje 26 nowych kamer, a obraz z nich jest zapisywany.