Młodzież nadzieją Kościoła i Ojczyzny

Cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej będzie obecny na spotkaniu papieża Franciszka z wolontariuszami ŚDM w Tauron Arenie. Prosili o to sami młodzi w czasie ubiegłorocznej pielgrzymki wolontariuszy ŚDM do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzisiaj rano Matka Boża Kalwaryjska opuściła mury klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej i wyruszyła na spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Ojcowie Bernardyni przypominają, że zaledwie trzy razy w historii Kalwaryjskiego Sanktuarium, Cudowny Obraz Matki Bożej opuszczał to miejsce, gdzie Maryja Króluje, Uzdrawia i Pociesza.

Działo się tak podczas koronacji Obrazu w 1887 r. oraz dwukrotnie za Pontyfikatu Św. Jana Pawła II, który spotkał się z Matką Bożą Kalwaryjską w roku 100-lecia koronacji Jej Wizerunku i w roku 1999, kiedy to Matka Boża towarzyszyła modlitwie Pielgrzymów zgromadzonych na Krakowskich Błoniach i choremu Papieżowi, który modlił się u Jej stóp w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich.

Wolontariusze ŚDM pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej w październiku ubiegłego roku, by swoją posługę zawierzyć Matce Bożej. Wtedy również zaprosili Ją do Krakowa na ŚDM.

 

Matka Boża towarzyszyła naszym przygotowaniom od samego początku. Cieszymy się, że będzie z nami także podczas spotkania, które ma być formą podziękowania młodym za pracę i ofiarną służbę dla dzieła ŚDM – podkreśla koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM bp Damian Muskus.

W czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kalwaria Zebrzydowska stała się dla Komitetu Organizacyjnego celem licznych pielgrzymek i dni skupienia, podczas których członkowie KO i wolontariusze długoterminowi powierzali Matce Bożej swoją pracę, szukali rozwiązań nurtujących ich problemów i nabierali sił przed kolejnymi wyzwaniami. W tym miejscu modlili się także w intencji młodych całego świata, o dobre owoce ŚDM.

W październiku ub. roku pod hasłem „Miejcie odwagę iść pod prąd” odbyła się w Kalwarii Zebrzydowskiej ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy ŚDM, a w listopadzie – międzynarodowy zjazd delegatów, poświęcony przygotowaniom do spotkania młodych.

Swoją modlitwą wspierają Komitet Organizacyjny także opiekunowie kalwaryjskiego sanktuarium. Ojcowie i bracia bernardyni prowadzą codzienną modlitwę różańcową w intencji Światowych Dni Młodzieży 2016.

Spotkanie Ojca Świętego z wolontariuszami ŚDM odbędzie się tuż przed wylotem papieża z Polski. Jest przygotowywane przez wolontariuszy dla wolontariuszy i będzie się składało z dwóch części. Pierwsza rozpocznie się jeszcze przed przyjazdem Ojca Świętego do Tauron Areny.

 

Młodzież nadzieją Kościoła i OjczyznyCzas oczekiwania upłynie młodym pod znakiem świadectw, wspomnień, koncertów zespołów Golec uOrkiestra i Gospel Rain. Nie zabraknie modlitwy i refleksji nad doświadczeniem Bożego miłosierdzia w życiu zaangażowanych w wolontariat ŚDM młodych ludzi.

Papież Franciszek przybędzie do Tauron Areny o godz. 17.00. Zostanie przywitany przez koordynatora generalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM bp. Damiana Muskusa, po czym nastąpi pozdrowienie zebranych młodych i świadectwa dwojga młodych osób.

Następnie papież skieruje swoje słowo do młodzieży. Otrzyma także podarunek – symbol miłosierdzia oraz Księgę Czynów Miłosierdzia zebranych w ramach projektu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia. Półgodzinne spotkanie zakończy się modlitwą, błogosławieństwem i śpiewem hymnu ŚDM.

Ojciec Kustosz zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich czcicieli Matki Bożej Kalwaryjskiej, a przede wszystkim do Mieszkańców Kalwarii – wygospodarujcie czas dziś wieczorem, aby towarzyszyć Matce Bożej, gdy będzie pośród Was!

Zazwyczaj to Wy przybywacie, aby modlić się przed Jej obliczem w cudownej kaplicy. Tym razem Ona przybywa do Was. Będzie to szczególna i niepowtarzalna okazja, aby w bezpośredniej bliskości podziękować Matce Najświętszej za Jej matczyną opiekę i pomoc oraz zawierzyć Jej z ufnością wszystkie swe troski i problemy.

Niech na naszych rękach, a przede wszystkim w otoczeniu naszych serc powróci do swego Sanktuarium Ta, w której ręce my składamy każdego dnia nasze losy! Nie pozwólmy, aby Matka Boża w znaku Kalwaryjskiej Ikony w samotności powracała do swego domu, skoro sami pragniemy, by Ona nieustannie nas wspomagała i otaczała płaszczem swej opieki. Bardzo liczymy na Waszą obecność, która będzie jednocześnie wyrazem naszej wiary i naszej miłości do Maryi i Jej Syna, Jezusa!

Procesja z Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej wyruszy o godz. 21 z Kościoła Parafialnego w Kalwarii do Sanktuarium Kalwaryjskiego.  

{ekai.pl}

  • ja

    Wyjścia 20:1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
    Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

  • Aloo

    Tytuł sugeruje, że Matka Boska „poszła” na spotkanie z papieżem 🙂