Rok 2017 jest  wyjątkowym czasem dla Kalwarii Zebrzydowskiej, jest to rok Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta, a najważniejszą postacią w czasie jego trwania będzie osoba fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej Mikołaja Zebrzydowskiego.

W piątek w Kaplicy Zebrzydowskich Katedry Wawelskiej na Wawelu,  gdzie spoczywają doczesne szczątki Mikołaja Zebrzydowskiego delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej złożyła wiązankę kwiatów, odmawiając krótką modlitwę.

W skład delegacji poza Burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej Augustynem Ormantym weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego z Zebrzydowic  ks. Tomasz Szarliński i Jan Góralczyk.

Delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej rozmawiała z Ks. Prałatem Zdzisławem Sochackim, Proboszczem Katedry Wawelskiej, o odpowiednim upamiętnieniu Mikołaja Zebrzydowskiego w tym wyjątkowym dla Kalwarii Zebrzydowskiej roku.

By uczcić tak ważny jubileusz Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotował  atrakcyjny program na cały rok, zaplanowano serię wydarzeń i spotkań z mieszkańcami by móc wspólnie świętować ten wyjątkowy czas.

Część spotkań będzie miała miejsce w Zebrzydowicach gdzie zorganizowana zostanie rekonstrukcja historyczna przeprowadzona przez pasjonatów historii z Kompanii Dragonów Pana Zebrzydowskiego, będzie to nauka historii w obrazkach.  W Zebrzydowicach odbędzie się również Majówka z Bonifratrami skupiona wokół postaci Mikołaja Zebrzydowskiego.

Wczoraj w Zebrzydowicach kręcono film, jego pomysłodawcą i producentem serii jest Stowarzyszenie Dobroczynne  im. Mikołaja Zebrzydowskiego, a sam film stanowi element tegorocznych  działań w ramach projektu Zebrzydowski 2017, powstałego z okazji 400-lecia lokacji miasta, które z biegiem czasu przyjęło nazwę Kalwaria  Zebrzydowska.

Projekt Zebrzydowski 2017 wpisuje się w szerszy plan poznawania historii związanej z założycielem miasta, Mikołajem  Zebrzydowskim. Przez cztery lata pragniemy podążać jego śladami,  koncentrując się na wydarzeniach ważnych dla tutejszej społeczności: – 2017 – lokacja miasta, 2018 – fundacja szpitala w Zebrzydowicach, 2019 – działalność społeczna w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu, 2020 – rocznica śmierci – życie Mikołaja Zebrzydowskiego – mówi ks. Tomasz Szarliński

Celem projektu jest z jednej strony budowanie pomostu pomiędzy  mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i uczestnikami Warsztatu Terapii  Zajęciowej a lokalnym społeczeństwem, z drugiej zaś strony oddziaływanie  terapeutyczne zajęć teatralnych i wokół nich niezbędnych przedsięwzięć  artystycznych.