W Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach przeprowadzone zostały „III Zawody Halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Przytkowice 2018”. Organizatorem Zawodów była Ochotnicza Straz Pożarna w Przytkowicach. Współorganizatorami byli:  Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Nie zawiedli gospodarze, młodzi z OSP Przytkowice zajęli wszystkie I miejsca w klasyfikacji drużynowej.

Zawody te zostały przeprowadzone jako rywalizacja indywidualna i drużynowa, a wzięło w nich 150 członków i 31 drużyn MDP sklasyfikowanych w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria Szkoła Podstawowa, Kategoria Dziewcząt, Kategoria Chłopcy.

Rywalizacja polegała na przeniesieniu gaśnicy, rozłączeniu węży, przeniesieniu węża na podest, połączeniu węży, przebiegnięciu pod poprzeczką, znajomości sprzętu poprzez jego odłożenie zgodnie z rysunkiem oraz zbudowaniu linii gaśniczej z dwóch odcinków węża W-52. Podczas wykonywania zadania oprócz szybkości była ważna dokładność, za błędy przyznawane były punkty karne. Wyniki 4 najlepszych zawodników z drużyny były brane pod uwagę do klasyfikacji drużynowej.

W klasyfikacji indywidualnej członków MDP w kategorii Szkoła Podstawowa najlepszy okazał się Michniak Mateusz OSP Dzianisz Górny, drugie miejsce zajął Turaj Michał OSP Przytkowice, trzecie miejsce Zębol Mateusz OSP Jordanów. W klasyfikacji drużynowej w kategorii Szkoła Podstawowa wygrała drużyna OSP Przytkowice, drugie miejsce OSP Dzianisz Górny, trzecie miejsce OSP Jordanów.

W klasyfikacji indywidualnej Dziewcząt najlepsza okazała się Balcer Aleksandra z OSP Przytkowice. Drugie miejsce zajęła Rudecka Aleksandra z OSP Przytkowice, a trzecie Pasternak Patrycja również z OSP Przytkowice. W klasyfikacji drużynowej w kategorii Dziewczęta wygrała drużyna OSP Przytkowice przed OSP Jordanów oraz OSP Pałecznica.

W klasyfikacji indywidualnej członków MDP w kategorii ,,Chłopcy” najlepszy okazał się Janik Mariusz OSP Przytkowice, drugie miejsce zajął Kordaczka Dominik OSP Dzianisz Górny, trzecie miejsce zajął Mierzyński Maksymilian OSP Przytkowice. W klasyfikacji drużynowej w kategorii Chłopcy wygrała drużyna OSP Przytkowice I, drugie miejsce zajęła OSP Dzianisz Górny , trzecie miejsce OSP Pałecznica.

Każdy uczestnik turnieju dostał na pamiątkę udziału w zawodach koszulkę. Drużyny oraz zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca otrzymali puchary, dyplomy, pamiątkowe medale, oraz nagrody rzeczowe.

Swoją obecnością zawody zaszczycili Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach  bryg. mgr Paweł Kwarciak, Wicestarosta Wadowic – Andrzej Górecki, asp sztab. Andrzej Gwiazdonik, Antoni Kwarciak Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Kazimierz Targosz Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach dziękuje  wszystkim którzy pomogli zorganizować ,,III Zawody Halowe MDP Przytkowice 2018” , podziękowania należą się też wszystkim drużynom oraz opiekunom MDP, którzy wzięli udział w ,,III Zawodach Halowych MDP Przytkowice 2018”.