Trwają konsultacje nad modernizacją linii kolejowej nr 117 na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. W efekcie rozmów udało się wypracować rozwiązania, które zadawalają wszystkie strony.

30 sierpnia br. z inicjatywy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 117.

Dyskutowano nad modernizacją linii kolejowej, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. radny Wojewódzki Filip Kaczyński, radni Rady Miejskiej, sołtysi i mieszkańcy z Kalwarii Zebrzydowskiej, Barwałdu Górnego i Barwałdu Średniego.

Następnie w  dniach 11-12 września 2017r. gościli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z Firmą IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, wykonującą dokumentację przedprojektową.

Celem wizyty było wypracowanie rozwiązań skrzyżowań drogowo-kolejowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Rozwiązania mają służyć poprawie bezpieczeństwa osób korzystających z przejazdów kolejowych i podniesienia prędkości pociągów, co pozwoli skrócić czas przejazdu pociągu na tej linii.

Wizytowane były wszystkie skrzyżowania drogowo-kolejowe na terenie Gminy.

W wizjach uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, przedstawiciele Urzędu Miasta, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, mieszkańcy.

Przedstawiciele PKP informowali, że na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej jest zlokalizowanych 31 przejazdów kolejowo-drogowych na długości ok. 10 km linii kolejowej, co powoduje, że średnio jeden przejazd występuje co ok. 322 m. Średnia dla Polski to jeden przejazd na ok. 1 500 m. zaproponowali likwidację część z nich. W efekcie konsultacji udało się wypracować rozwiązania, które zadawalają wszystkie strony – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Prace dokumentacyjne mają być zakończone do 2 października 2017 r. i po tym terminie  będziemy mieszkańców na bieżąco informować.