W mozaice Pani Kalwaryjskiej jesteśmy zawarci wszyscy: Polacy żyjący w ojczyźnie i wszyscy wierzący, rozproszeni po całym świecie – mówił w niedzielę Ks. kard. Stanisław Dziwisz w bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie podczas uroczystości poświęcenia wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Emerytowany metropolita krakowski podkreślał, że w nazaretańskiej mozaice zawarta jest „umiłowana cząstka archidiecezji krakowskiej”.

W bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie zgromadzili się wierni uczestniczący w pielgrzymce z polskiej Jerozolimy do Ziemi Świętej, wraz z Ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, Ks. bp. Kazimierzem Górnym, ojcami i braćmi bernardynami oraz kapłanami diecezjalnymi.

Obecni byli także franciszkanie posługujący w Ziemi Świętej, m. in. kustosz sanktuarium w Nazarecie O. Bruno Varriani OFM oraz O. Dobromir Jaszta OFM, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej. Wraz z polskimi pielgrzymami modlili się także twórcy mozaiki Osama Hamdan i Carla Benelli.

Uroczystej Mszy św. w bazylice Zwiastowania przewodniczył kard. Stanislaw Dziwisz. W homilii podkreślał, że Kalwaria Zebrzydowska i Nazaret złączone są od wielu wieków przez duchowych synów św. Franciszka.

„Opiekują się oni sanktuarium kalwaryjskim od ponad czterystu lat, tutaj w Ziemi Świętej od ośmiuset lat” – przypomniał hierarcha, dziękując braciom mniejszym za posługę, dzięki której „miliony ludzi w dziejach przybliżyło się do Jezusa i Maryi, odmieniło swe życie i zdobyło wieczną chwałę w Bożym Królestwie”.

Według kard. Dziwisza, mozaika kalwaryjska w Nazarecie charakteryzuje się trzema rysami. Pierwszy z nich dotyczy posłuszeństwa Maryi. „Maryja uwierzyła Bożemu Słowu, które całkowicie przemieniło Jej życie i patrzenie na rzeczywistość. Ze zwykłej mieszkanki Nazaretu stała się Królową Nieba” – mówił, wyjaśniając że Jej postawa odmieniła oblicze całej ziemi i dziejów ludzkości.

Drugim rysem wizerunku Pani Kalwaryjskiej jest troska o Świętą Rodzinę. Metropolita senior przypomniał, że Matka Boża kochała swojego Syna, ale także, dziewiczo i wiernie, cichego cieślę z Nazaretu. „On także uczy nas pokory i służby tajemnicy życia i miłości” – tłumaczył kaznodzieja i dodał, że choć zawsze stał w cieniu Maryi i Jezusa, Józef uczestniczył w dziele zbawienia, które bez niego nie dokonałoby się. „Nikt inny nie potrafi nauczyć nas lepiej kochać Maryję i Jej Syna, jak on. To dlatego ta mozaika nie jest tylko zwykłym dziełem artystów, ale to nasza umiłowana cząstwa archidiecezji krakowskiej” – dodał.

Trzeci rys nazaretańskiego wizerunku Kalwaryjskiej Pani to „misterium Boga w życiu człowieka”. „Nikt z ludzi nie był tak blisko tajemnicy wiary i obecności Boga, jak Maryja i Józef. Oni mogą nauczyć nas żyć na co dzień z Jezusem” – zaznaczył kardynał i wyjaśnił, że nowa ewangelizacja to nieustanne odkrywanie tego, co rozpoczęło się w Nazarecie ponad dwadzieścia lat temu. „Maryja Kalwaryjska uczy nas świętości sakramentu małżeństwa i rodziny, formuje powołania kapłańskie i zakonne, i dźwiga tych, którym nie zawsze się wszystko codziennie udaje”.

Długoletni sekretarz św. Jana Pawła II powiedział także, że tak samo działał całym swoim życiem polski papież – wielki pielgrzym kalwaryjski i nazaretański. Przypomniał, że ostatnią Mszę św., którą sprawował w Polsce, Jan Paweł II odprawił właśnie w Kalwarii i zawierzył wtedy Matce Bożej Kalwaryjskiej cały naród polski i jego przyszłość. „Dziś chcemy w jego duchu ofiarować dar mozaiki, aby nasze serca, także i jego serce, pozostały na zawsze w tym miejscu, gdzie rozpoczęło się dzieło zbawienia”.

Kardynał podkreślił na zakończenie, że w kalwaryjskiej mozaice „jesteśmy zawarci wszyscy: Polacy żyjący w ojczyźnie i wszyscy wierzący, rozproszeni po całej ziemi”. „Każde polskie i katolickie serce przytwierdzamy na zawsze w tej mozaice, tu dzisiaj w Nazarecie” – podsumował.

Kard. Dziwisz ofiarował nazaretańskiemu sanktuarium relikwie krwi św. Jana Pawła II. Kustosz bazyliki Zwiastowania Pańskiego O. Bruno Varriano OFM poinformował, że będą one zawsze wystawione w świątyni do publicznej czci wiernych.

Mozaika o wymiarach 145 na 80 cm została wykonana z masy perłowej i kamieni szlachetnych w pracowni w Jerycho. W bazylice w Nazarecie zostanie umieszczona wśród wizerunków Madonn z różnych stron świata, pochodzących z najważniejszych sanktuariów i miejsc kultu maryjnego.

{kalwaria.eu}

  • gosc

    Bałwochwalstwo. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…). Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5) „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10). Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!