Tylko w bieżącym roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska pomogła wymieć swoim mieszkańcom 100 pieców. Na ten cel ze środków gminnych przeznaczono kwotę 700 tys. zł.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w latach 2016-2021 kwota dofinansowań (środki zewnętrzne oraz środki gminne) wypłacona mieszkańcom do wymiany pieców wyniosła 4 mln 459 tys. zł. W ostatnich pięciu latach na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wymieniono 546 kotłów.

Dofinansowanie do wymiany starego kotła na nowe, ekologiczne, głównie gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych, w tym roku wynosi 7 tys. zł i jest finansowane w całości z budżetu gminy

W poprzednim roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wymieniono 132 „kopciuchy” na ekologiczne piece. Na ich wymianę przeznaczono blisko 1 mln zł.

Z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na dofinansowanie wymiany pieców przeznaczono kwotę 420 tys. zł. Dzięki tym środkom wymieniono 60 starych kotłów węglowych.

Pozostałe środki, którym wymieniono stare „kopciuchy” pochodziły z zewnątrz – z tarczy antykryzysowej wygospodarowano 420 tys. zł na wymianę 60 kotłów.

Wymiana starych kotłów na nowe ekologiczne – węglowe, gazowe lub na biomasę – dla budynków gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich latach wyglądało następująco:

  • w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2016 dofinansowano wymianę  60 starych kotłów węglowych;
  • z budżetu gminy w roku 2017 dofinansowano wymianę 53 starych kotłów węglowych;
  • w ramach programu PONE WFOŚ i GW w Krakowie w roku 2018 dofinansowano wymianę 60 starych kotłów węglowych;
  • w latach 2018-2020 realizowany był projekt związany z dofinasowaniem wymiany 32 starych kotłów węglowych na nowe gazowe w ramach programu RPO – działanie 4.4.2;
  • z budżetu gminy w roku 2019 dofinansowywano wymianę 99 starych kotłów węglowych.

 

Ważne terminy

 Nie przegap terminów związanych z uchwałą antysmogowa dla Małopolski.

Czy masz kocioł węglowy pozaklasowy, klasy 1 lub 2? Jeśli tak, to masz czas do końca 2022 r. na jego wymianę.

Od 2023 r. korzystanie z takiego urządzenia będzie zabronione. Dotychczas eksploatowane kotły 5 klasy mogą być nadal użytkowane.

Czy masz kocioł węglowy 3 lub 4 klasy? Jeśli tak, to masz czas do końca 2026 r. na jego wymianę. Od 2027 r. korzystanie z takiego urządzenia będzie zabronione.

 

Infografika na temat wymiany źródeł ogrzewania w gminie Kalwaria Zebrzydowska