Uczniowie z ZSiPO im. M. Kopernika w składzie Jarosław Chmielarz, Mateusz Kocańda, Magdalena Wyzgał okazali się najlepsi w powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym. Tym samym mogą mówić, że wśród uczniów kierowców z powiatu nie mają sobie równych.

 

W Zespole Szkół nr 1w Andrychowie Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wspólnie z delegaturą Polskiego Związku Motorowego w Wadowicach przeprowadziła kolejną XIX edycję ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do Turnieju zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu wadowickiego. W turnieju brali udział przedstawiciele czterech szkół w składzie trzyosobowych drużyn. Drużyna gospodarzy wystawiła do turnieju 2 drużyny, które zajęły 2 i 3 miejsce.

W ramach turnieju by wyłonić najlepszych przeprowadzono test ogólny z przepisów ruchu drogowego, test z historii motoryzacji, była też jazda sprawnościowa motorowerem, pierwsza pomoc przedmedyczna, jaki jazda sprawnościowa samochodem z tak zwanym „talerzem stewarda” po torze przeszkód.

Z takimi zadaniami najlepiej poradzili sobie Jarosław Chmielarz, Mateusz Kocańda, Magdalena Wyzgałz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy wywalczyli pierwsze miejsce.

Teraz młodzi kierowcy z „Kopernika” reprezentować będą powiat Wadowicki na w finale wojewódzkim, który odbędzie się 23 Maja w MORD w Nowym Sączu.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności – mówią organizatorzy zawodów

Turniej ma za zadanie popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Klasyfikacja:

  • 1 miejsce Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w składzie:

 

Jarosław Chmielarz, Mateusz Kocańda, Magdalena Wyzgał

  • 2 miejsce Zespół Szkół nr 1w Andrychowie w składzie:

Sławomir Pękala, Daniel Sobaniec, Grzegorz Borowczyk

  • 3 miejsce Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie w składzie:

Adrian Chmiel, Konrad Potempa, Krzysztof Potempa

Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali upominki z rąk przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Polskiego Związku Motorowego w Wadowicach