Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim wybrało najlepszych sołtysów województwa. Wśród nich znalazł się sołtys z  Barwałdu Średniego Paweł Odrobina.

Najlepszym sołtysem został Jan Szczepański, włodarz Brzezinki w gminie Zabierzów został sołtysem roku 2016.  Zgodnie z tradycją konkursu tegorocznego laureata poznaliśmy podczas finału, który zorganizował gospodarz sołectwa Radgoszcz II Eugeniusz Stanek – sołtys roku 2015.

W konkursie na sołtysa roku 2016 wyróżniono też innych gospodarzy. Na II miejscu ex-aequo znaleźli się: Zofia Wójcik – sołtys Zasola (gmina Brzeszcze), Stanisław Nowotarski – sołtys Dworów Drugich (gmina Oświęcim), Marek Łośko – sołtys Niedźwiedzy (gmina Dębno), Janusz Tadel – sołtys Radlnej (gmina Tarnów).

Natomiast trzecie miejsce przyznano ex-aequo: Pawłowi Odrobinie – sołtysowi Barwałdu Średniego (gmina Kalwaria Zebrzydowska), Jolancie Ślezak-Różycka – sołtysowi Paleśnicy (gminy Zaklyczyn), oraz Zofii Pyla – sołtysowi Piekar (gmina Liszki).

W czym tkwi siła sołtysów? W tym, że są oni najbliżej spraw i problemów ludzkich, najlepiej je czują i rozumieją i potrafią umiejętnie zachęcać do współpracy zarówno sąsiadów, jak i przedstawicieli władz gminy. Gratuluję panu sołtysowi Janowi Szczpańskiemu tego tytułu i życzę, aby kontynuował swoją aktywną działalność na rzecz sołectwa Brzezinka i jej mieszkańców. Bo tylko środowiska, w których działają liderzy umiejący porwać innych do wspólnych działań, potrafią sprawnie wyznaczać sobie kolejne cele do rozwoju i z determinacją je realizować — mówił marszałek Jacek Krupa wręczając laureatowi nagrodę – czek na 50 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw w Brzezince.

Konkurs na najlepszego sołtysa Małopolski organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.