Fiaskiem zakończyły się plany stworzenia na Bugaju przystanku PKP. Takie plany mieli burmistrz Augustyn Ormanty i sołtys Jan Maluty. Nie dla tego przystanku wyraził Wojewódzki Konserwator Zabytków

W ostatnich dniach do tego pomysłu odniósł się Wojewódzki Konserwator Zabytków, sprzeciwia się on powstaniu na Bugaju takiego przystanku, głównie ze względu na jego położenie czyli na terenie dróżek. Nie bez znaczenia jest też fakt, że te tereny wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i otoczone są szczególną opieką.

W marcu na komisji rady burmistrz Augustyn Ormanty przedstawił pomysł na budowę na Bugaju przystanku kolejowego. Miało to w jego opinii odciążyć ruch pielgrzymów korzystających z kolei.

Burmistrz informował wówczas, że odbył już spotkania w tym temacie min. z dyrekcją ZLK PKP w Nowym Sączu – ten pomysł nie wzbudził większego zainteresowania radnych

W marcu zastępca dyrektora nowosądeckich PKP Damian Zięba napisał pismo do burmistrza, z którego wynikało, że koleje uwzględniły bugajski przystanek w studium wykonalności modernizacji linii kolejowej. Niestety, jest też gorsza wiadomość PKP nie mają pieniędzy na urządzenie przystanku.

Tym samym całkowity koszty budowy takiego przystanku musiała by wziąć na siebie gmina.

Budowa przystanku na Bugaju to jeden z pomysłów burmistrza Ormantego. na rozwiązanie ruchu pielgrzymkowo-turystycznego w mieście. Ten pomysł już nie ma szans powodzenia, innym jest budowa „zielonego parkingu” przy ul. 3 maja.

  • Marcin

    Szkoda oba rozwiązania byłyby pożądane 🙂

  • kolejarz

    Do Pana Andrzeja Nowakowskiego, proszę przedstawić wyniki ekonomiczne tzw. Kolejowego Szlaku Papieskiego.

  • Andrzej Nowakowski

    A kto udaremnił budowę łącznic y w Kalwarii Zebrzydowskiej między liniami nr 97 i 117 w 2006 r., która miała być zrealizowana w ramach projektu Kolejowego Szlaku Papieskiego? Jakoś łatwo wyciszono tę niewygodną i ambarasujacą sprawę.