florian-rondo

W maju magistrat otrzymał z GDDKiA pięć projektów przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z ul. Jagiellońskiej i ul. św. Floriana, postawiono na wariant przewidujący wykonanie ronda. Teraz z tych planów wycofuje się burmistrz z urzędnikami.

W maju przedstawiono 5 koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z ul. Św. Floriana i ul. Podlesie.

Urzędnicy postawili na wariant 2 przewidujący wykonanie ronda z uwzględnieniem zjazdów do posesji, o czym Urząd Miasta informował na swojej stronie:

Na spotkaniu, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych przedstawili 5 wariantów przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. Po analizie wszystkich wariantów opinię pozytywną uzyskał wariant 2 przewidujący wykonanie ronda z uwzględnieniem zjazdów do posesji.

Teraz się okazuje, że z tych planów nic nie wyjdzie i prawdopodobnie wylądują w koszu, a na  skrzyżowaniu nastąpią kosmetyczne doraźne zmiany. Tym samym upadła forsowana przez Urząd Miasta koncepcja budowy ronda na tym skrzyżowaniu.

Wycofanie się z koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondo, urzędnicy tłumaczą się wysokimi kosztami  i odległym terminem realizacji, dodając że pomysł przebudowy skrzyżowania jaki zaproponował GDDKiA a Urząd Miasta wybrał do realizacji nie znalazł  akceptacji społecznej.

Urząd dodaje, że burmistrz zwrócił się z prośbą do GDDKiA o podjęcie działań doraźnych zmierzających do poprawy czytelności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

O przebudowanie tego skrzyżowania w Kalwarii mówi się już od dawana, ale dopiero teraz pojawiają się konkretne koncepcję, wyjazd z ul. Św. Floriana należy też do jednych z najbardziej niebezpiecznych, co jakiś czas dochodzi tam do kolizji i wypadków.

Poniżej 5 koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 52 (ul. Jagiellońska) z drogą powiatową nr 1782K (ul. św. Floriana) i drogą gminną (ul. Podlesie) w m. Kalwaria Zebrzydowska, jakie zaproponowała GDDKiA z tych 5 koncepcji urzędnicy wybrali wariant z budową ronda:

  • vendetta

    ale zacofana jest kalwaria zastanawiam się ile tam jeszcze średniowiecze będzie trwać.

  • Marcin

    Jaką szkoda. Rondo to takie dobre rozwiązanie 🙂