Scena wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy rozpoczęła w Niedzielę Palmową obchody Wielkiego Tygodnia w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak co roku, od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku, przez Kalwarię przejdzie ponad 150 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski i Europy.

 

O godz. 10.45 Ks. Bp. Senior Kazimierz Górni z Rzeszowa poświęcił palmy przy kaplicy św. Rafała. Po procesji do bazyliki sprawowano Eucharystię, w czasie której odśpiewano Pasję – opis chwalebnej Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Po południu o godz. 15.00 odegrana została pierwsza scena Misterium Męki Pańskiej: „Wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy”.

Kustosz Sanktuarium – O. Azariasz Hess OFM przywitał wszystkich przybyłych na Kalwarię pielgrzymów i skierował do nich okolicznościowe słowo. Modlitewne spotkanie zakończyła scena „Wypędzenia przekupniów ze świątyni.

Po scenie „Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy” nastąpiło oficjalne powitanie pielgrzymów przez Kustosza Seminarium. Następnie zaprezentowana została scena „Wyrzucenia przekupniów ze świątyni”. Scenie wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy przyglądały się rzesze wiernych.

W uroczystościach od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku, przez Kalwarię przejdzie blisko 150 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski i Europy.

W Kalwarii Zebrzydowskiej od wieków w szczególny sposób obchodzone są święta Wielkiej Nocy i Wielki Tydzień. Alumni bernardyńskiego seminarium, przewodnicy grup pielgrzymkowych oraz pielgrzymi z różnych regionów Polski inscenizują pasyjne sceny biblijne.

Zasadnicza część misterium Męki Pańskiej rozpocznie się w Wielką Środę. Wówczas wierni ujrzą sceny uczty u Szymona i zdrady Judasza.

W Wielki Czwartek uroczystości zaczną się od sceny obmycia przez kustosza sanktuarium nóg apostołom. Później, w procesji dróżkami kalwaryjskimi, wierni będą podążali za Jezusem i apostołami. Będą brali udział w modlitwie w Ogrodzie Oliwnym, ujrzą scenę pojmania Jezusa, a także przesłuchania Zbawiciela przed Najwyższą Radą.

W Wielki Piątek rano procesja wyruszy spod Domu Kajfasza przez Ratusz Piłata i kościół Ukrzyżowania do kaplicy Grobu Pana Jezusa na szczycie góry Ukrzyżowania, gdzie do niedzieli będzie trwała adoracja. Moment ten wieńczy Misterium Męki Pańskiej, największe i najstarsze nabożeństwo pasyjne w Polsce, podczas którego ojcowie bernardyni oraz świeccy z różnych rejonów Polski – odtwarzają sceny męki i śmierci Zbawiciela.

W Niedzielę Zmartwychwstania wierni wezmą udział w porannej procesji, podczas której z Kaplicy Grobu Pańskiego do Bazyliki Głównej zostanie przeniesione Ciało Jezusa w Eucharystii. Odprawiona zostanie msza święta rezurekcyjna.

Tradycje misteriów pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej sięgają czasów powstania sanktuarium na początku XVII wieku. Początkowo odbywały się tylko w Wielki Piątek. Aby jednak lepiej ukazać obchodzoną tego dnia pamiątkę zbawienia, zaczęto wprowadzać postacie Chrystusa, apostołów i niektórych osób wymienionych w ewangeliach lub tradycji chrześcijańskiej.

Jak co roku, od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku, przez Kalwarię przejdzie blisko 150 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski i Europy. Przybędą oni, aby na Dróżkach kalwaryjskich przeżywać okres szczególnego zamyślenia nad ceną naszego odkupienia.