100 rocznica przyznania Polkom praw wyborczych jest doskonałą okazją by zwrócić uwagę, przede wszystkim dzieci i młodzieży, na ogromny wkład kobiet w najnowszą historię Polski. Dlatego też w ramach projektu „Historia jest kobietą”, który realizuje CKSiT przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski  przygotowaliśmy dwa konkursy dla najmłodszych właśnie, by popularyzować wiedzę o wybitnych kobietach w dziejach Polski i naszego regionu, a także rozbudzać ciekawość i dociekliwość szczególnie w kwestii historii własnej rodziny,miejscowości i państwa.

Tematyka pierwszego z konkursów (konkurs plastyczny „Niezwykłe Polki”) dotyczyła sylwetki lub działalności wybranej kobiety, która trwale zapisała się na kartach naszej historii. Z tym tematem postanowili się zmierzyć zarówno przedszkolaki jak i gimnazjaliści. Jurorzy zaś oceniali trafność i oryginalność przedstawienia tematu oraz walory artystyczne prezentacji.

 

Komisja konkursowa miała nie lada problem aby wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po długich obradach jury postanowiło nagrodzić następujące prace i ich autorów:

Kategoria: przedszkolaki

I miejsce – Julia Jurek, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

II miejsce – Pola Ryłko, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

Lena Mamcarczyk, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

III miejsce –  Nadia Pudełko, 5 lat, Barwałd Średni

Mateusz Pieronkiewicz, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

wyróżnienia – Milena Pytel, 5 lat Barwałd Średni

Julia Latoń, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

Rafał Motal, 4 lata, Zarzyce Wielkie

Barbara Stuglik, 5 lat, Barwałd Średni

Maksymilian Kaszowski, 3 lata, Barwałd Średni

Wiktoria Machaj, 6 lat, Kalwaria Zebrzydowska

Iwona Szczygieł, 3 lat Barwałd Średni

 

Kategoria: klasy I-III

I miejsce- Zuzanna Łuczak, kl. II C, ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej

II miejsce – Marta Synowiec, kl. I c, ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej

III miejsce – Nikola Śpiewak, ZSP Stanisław Dolny

wyróżnienia – Krzysztof Moskała, ZSP Stanisław Dolny

 

Kategoria: klasy IV-VI

I miejsce – Wanessa Ochman, kl. VIb, ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej

II miejsce -Weronika Łopata, kl. V, SP w Barwałdzie Średnim

III miejsce – Martyna Kukuła, kl. IV a, ZS w Leńczach

wyróżnienia: Nikola Zaporowska, kl. IV c, ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Julia Jarosz, kl. V, SP w Barwałdzie Średnim

Natalia Leśniak, ZSP Stanisław Dolny

Nikola Franik, kl. V, SP w Zebrzydowicach

 

 

Kategoria: klasy VII-VIII oraz gimnazjum

I miejsce- Aleksandra Górska, kl. III, SP w Zebrzydowicach

II miejsce – Anna Jarguz, kl. III, SP w Zebrzydowicach

III miejsce – Klaudia Przytuła, kl. III, SOSW w Kalwarii Z.

Piotr Rajda, kl. III, SOSW w Kalwarii Z.

wyróżnienie: Natalia Matuła, kl.III, SP w Zebrzydowicac

Konkurs literacki z kolei, zakładał przedstawienie jednego dnia z życia wybitnej Polki, w którą autor chciałby się wcielić, w formie opowiadania, kartki z pamiętnika bądź z dziennika. W przypadku tego konkursu, przy ocenie prac, komisja konkursowa zwracała uwagę na oryginalność ujęcia tematu, zastosowanie ciekawych rozwiązań literackich oraz poprawność językową pracy i kompozycję, a wśród laureatów znaleźli się:

 

Kategoria: klasy I-III

I miejsce- Agata Grodniewicz, kl. IIIa, SP w Przytkowicach

Kategoria: klasy VII-VIII oraz gimnazjum

I miejsce- Kamila Kos, kl. VII b, SP w Leńczach

II miejsce – Kinga Gaczorek, kl. VII, SP w Leńczach

Julia Garlacz, kl. VIII, SP w Leńczach
III miejsce – Emilia Kot, kl. VII, SP w Leńczach
wyróżnienie: Miłosz Wyka, kl. VIII, ZSP w Stanisławiu Dolnym