To bardzo dobra informacja dla mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska! Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie rozstrzygnął konkurs na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce od 1 października, opieka medyczna pozostaje w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostają bez zmian, opiekę nad mieszkańcami będzie nadal sprawował Samodzielny Publiczny ZOZ, przy alei Jana Pawła II 7.

To też bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej ale i Brzeźnicy, Lanckorony i Stryszowa, nie będą oni musieli dojeżdżać do wadowickiego szpitala by otrzymać pomoc.

Istniało zagrożenie, że taka pomoc zostanie przeniesiona do Wadowic. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Kierownik  SP ZOZ Grzegorz Pasternak, pracownicy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej monitorowali sprawy związane ze zmianami w służbie zdrowia będącymi konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skierowane zostały pisma do m.in.  Ministra Zdrowia, Wojewody Małopolskiego,  Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie kontynuowania udzielania świadczeń medycznych opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, po 1 października 2017 r.

W pismach podkreślono znaczenie Kalwarii Zebrzydowskiej podając iż, z dyżurów nocnych oraz w dni świąteczne korzystają mieszkańcy nie tylko gminy Kalwaria Zebrzydowska, ale też sąsiednich gmin – Lanckorony, Stryszowa, Brzeźnicy, a liczba mieszkańców tych gmin wynosi 43.211 osób. Podkreślono też wzrastającą liczbę udzielanych świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – informuje Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Argumentowano również iż Kalwarię  Zebrzydowską odwiedza w ciągu roku 1 mln 500 tys. osób, a na terenie samej tylko gminy  Kalwaria Zebrzydowska działa ponad 1.200 zakładów rzemieślniczych generujących potencjalne zagrożenia.

Burmistrz Miasta prowadził  rozmowy ze wspomnianymi instytucjami, ponadto Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorz Pasternak  prowadził też negocjacje  z  Małopolskim NFZ  w zakresie kontraktowania usług.

Podjęte rozmowy i negocjacje przyniosły efekt, 22 września Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie rozstrzygnął konkurs uzupełniający na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce od 1 października 2017 r.

  • obywatel

    Nie ma jak dobra reklama! Owocuje w premie i uznanie!

  • Kalwarianin

    Czyżby zdjęcie z 1 piętra gdzie nie ma całodobówki w czasie trwania akcji……………….? I w dzień ……? Czyżby akcja marketingowa jak uprzednio z liczby przyjęć (50 min na pacjenta?:D:D:D:D) podane wcześniej?