W Brodach zakończono budowę dwóch mostów, w ciągu drogi krajowej nr 52. Jeden wybudowany został na potoku Solczanka i nieopodal drugi na potoku bez nazwy. Ruch przełożony został na nowe mosty 2 sierpnia 2018 r. i rozpoczęła się rozbiórka mostów tymczasowych. Prace wykończeniowe poza obiektami potrwają jeszcze miesiąc. Inwestycję prowadziła GDDKiA.

Prace trwały 14 miesięcy i kosztowały 5 milionów 150 tysięcy złotych. Wykonała je Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic.

W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących obiektów mostowych wraz z budową nowych obiektów mostowych, rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 52 na długości  około 262,50 metrów, odwodnienie, umocnienie brzegów, skarp i dna potoków wraz z budową gurtów kamiennych w korytach potoków, przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej, przeniesienia kapliczki z figurą Chrystusa Nazareńskiego (z XIX wieku), zabezpieczenie przewodu sieci wodociągowej a także zaprojektowanie i wykonanie kanałów technologicznych w kapach chodnikowych.

Wykonawcą prac była Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic. Koszt inwestycji wyniósł 5 milionów 150 tysięcy złotych.