Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę przedszkoli. W piątek oddano do użytku trzy nowe sale w Przedszkolu w Przytkowicach, znajdzie tu opiekę 72 dzieci.

W Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach dokonano przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w ramach poszerzenia istniejącego już przedszkola. Wartość zadania wyniosła 313 tys. zł.

Nowe pomieszczenia szkolne przygotowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, składają się z trzech kolorowych sal  tworząc klimat zachęcający do zabawy i edukacji. Pomieszczenia wyposażono też w pomoce dydaktyczne  i zabawki dla najmłodszych. Dzięki tej rozbudowie w Przytkowicach opiekę znajdzie blisko 72 dzieci.

Śmiało można stwierdzić, że trzy duże sale Przedszkola, każda z węzłem sanitarnym, są na miarę XXI wieku i mogą być wizytówką gminy. Stworzone warunki pozwolą dzieciom uczyć się i bawić, poszerzać umiejętności i rozwijać zainteresowania. Pozwolą im czuć się jak w domu.

Warto przypomnieć, że uruchomienie Przedszkola w Przytkowicach nastąpiło 1 grudnia 2009 roku, teraz zostało ono poszerzone o trzy nowe sale.

Nasze jednooddziałowe Przedszkole było zdecydowanie za małe. Wiedząc, iż oczekiwania mieszkańców są duże, że wiele dzieci czeka na miejsce w Przedszkolu, zastanawialiśmy się, czy nie udałoby się przebudować części szkoły i dostosować ją do potrzeb Przedszkola. Po rozmowach z panem Burmistrzem, panem Sołtysem i Radnymi, po konsultacjach z projektantem doszliśmy do wniosku, że jedynym właściwym rozwiązaniem będzie zaadaptowanie pomieszczeń administracyjnych oraz pokoju nauczycielskiego. Pomysł zyskał akceptację władz gminy i przystąpiono do jego realizacji – mówiła Dyrektor Szkoły Urszula Wilczyńska i dodaje Dziękuję wszystkim życzliwym nam osobom za pomoc i wsparcie w realizacji naszych zamierzeń.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty w towarzystwie najmłodszych mieszkańców Przytkowic, Dyrektor Szkoły Urszula Wilczyńska, były Dyrektor Szkoły Paweł Porzycki, Radni Rady Miejskiej Tadeusz Chrostek i Kazimierz Targosz, a nowe pomieszczenia poświęcił  ks. Proboszcz Parafii ks. Leszek Filipek.

W krótkim przemówieniu Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty podkreślił, że samorząd kalwaryjski przywiązuje dużą wagę do rozwoju najmłodszych mieszkańców systematycznie inwestując w rozbudowę przedszkoli na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Cieszymy się z otwarcia nowych sal przedszkolnych, chcemy stworzyć naszym najmłodszym mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju. Warto podkreślić, że dobry rozwój dla najmłodszych gwarantują trzy filary Rodzina, Szkoła i Kościół i wszystkie one w tutaj w Przytkowicach bardzo dobrze funkcjonują i gwarantują dobry rozwój dzieci – mówił Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty

Warto przypomnieć, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę siatki przedszkoli. To kolejne przedszkole, które zostało uruchomione na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w bieżącym roku szkolnym. Przypomnijmy, że we wrześniu otwarto oddział przedszkolny  w Zarzycach Wielkich, a w styczniu  w Barwałdzie Górnym do których uczęszcza po 25 dzieci.