Foto: gimzebrzydowice.iap.pl

Z dniem 1 września Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach będzie miała nowego dyrektora. Bogusława Ciapę na tym stanowisku zastąpi Jadwiga Rusin nauczycielka matematyki, będzie ona pełniła swoją funkcję do 31 sierpnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu burmistrz powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach Jadwigę Rusin.

Komisję konkursową tworzyli: Marcin Ożóg, Tadeusz Wilk, Ewa Pacut – radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Elżbieta Kowalczyk, Honorata Nowak- Kolec – przedstawiciele Kuratorium, przedstawiciel rady rodziców, rady pedagogicznej i związków zawodowych.

Nowo wybrana dyrektor to nauczycielka matematyki ze szkoły w Zebrzydowicach, obejmie tę funkcje z dniem 1 września i będzie ją pełnik do 31 sierpnia.

Odchodzący dyrektor Bogusław Ciapa to nauczyciel muzyki i organista. Absolwent Wydziału Muzyki Liturgicznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2004 roku ukończył Chórmistrzowskie Studia Podyplomowe na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2010 roku ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

W 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadało mu „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymał Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty w 2011 roku.

{Foto: gimzebrzydowice.iap.pl}

  • Runners

    Nie twoja jedyna. Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku będzie. Gratuluję Pani Jadwigo 🙂 I skąd wiesz Panie BALUŚ że będzie pełniła do 31 sierpnia 2020 ? Może jednak dlużej … Tobie to już dawno powinni podziękować i wpędzić z gminy, ulubieńcu Stradomskiego

  • Klaudia

    Moja ulubiona nauczycielka z dzieciństwa 🙂