Organizacja Światowych Dni Młodzieży była tematem III Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego, który odbył się 21 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Oprócz samorządowców w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele komitetu organizacyjnego ŚDM w Krakowie oraz szpitala, policji i Straży Pożarnej. Gościem specjalnym był ks. bp Damian Muskus – główny koordynator przygotowań.

Już dziś chciałem bardzo podziękować Państwu za gotowość współpracy i zrozumienie, że Światowe Dni Młodzieży to z jednej strony dosyć duży obowiązek i zadanie dla nas  wszystkich, ale z drugiej – olbrzymia szansa dla promocji całej Małopolski – powiedział ks. bp Damian Muskus na początku spotkania

Zwrócił uwagę, że ŚDM to wielkie wydarzenie o charakterze religijnym. Organizatorzy zakładają, że do Polski przybędzie wówczas około 2 –  2,5 mln pielgrzymów.  Główną kwestią poruszaną podczas spotkania było podpisanie umów pomiędzy Komitetem Organizacyjnym ŚDM, a poszczególnymi samorządami.

Projekt porozumienia obejmuje przede wszystkim zasady użyczania budynków na potrzeby zakwaterowania pielgrzymów, a także miejsc do przeprowadzenia katechez, parkingów czy transportu. Każda umowa będzie miała indywidualny charakter.

To co przesłaliśmy to tylko projekt umowy, jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi – zaznaczyła Katarzyna Konarska z Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

W dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiektach, w których przebywać będą pielgrzymi. Sporo miejsca poświęcono również kosztom.

Włodarze gmin zaapelowali o jak najszybsze podanie bliższych  szczegółów dotyczących przede wszystkim przewidywanej liczby pątników, co pomogłoby lepiej oszacować kwoty i wpisać je do budżetów, które już wkrótce będą w gminach głosowane.  

{powiat.wadowice.pl}

  • onh

    Jak na razie to sfinansowaliśmy asfaltową drogę do domu v-ce starosty w Stanisławiu Górnym.

  • Lesio

    Jak to wpisać do budżetu teraz ? A może drogi naprawić albo coś innego . Kler imprezke robi to niech sobie finansuje . W jakim kraju przyszło żyć przecież Polska to już jest jakaś kolonia Watykanu rozpasanie tych przydupasów w kieckach przechodzi ludzkie pojęcie nawet na wolontariuszach chcą dorobić . Czarnej mafii STOP

  • walenty

    To znaczy, że my wszyscy będziemy finansować tę imprezę? A kościół tylko wyznaczy ilości? Rady wpiszą potrzeby kościoła do budżetów?