Kapituła Prowincjalna wybrała nowego ordynariusza franciszkańskiej prowincji oraz członków zarządu. Nowym Prowincjałem został o. Teofil Czarniak, który pochodzi z Bugaja – miejscowości sąsiadującej z Kalwarią Zebrzydowską, wchodzącej w skład dróżek kalwaryjskich. Wychowywał się więc od małego w cieniu Kalwaryjskiego Sanktuarium.

Ma 43 lata. Do Zakonu wstąpił w 1995 r., śluby wieczyste złożył w 2000 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. Po święceniach pracował w naszym Katolickim Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.

Po 3 latach zdecydował się wyjechać na misje – obrał kierunek na Ugandę w Afryce. Po odbytych kursach misyjnym w Belgii i językowym w Irlandii udał się do miejsca swego przeznaczenia. Jak sam przyznaje: Jako młody misjonarz byłem podekscytowany dokonywaniem ogromnych zmian w życiu ludzi, którym służyłem, ale w rzeczywistości to oni zmienili moje życie. o. Teofil w Ugandzie spędził 9 lat.

Do Polski wrócił w 2015 r. Służąc w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej został dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego „MUTIMA” . Dzięki jego wytężonej pracy udało się nagłośnić działalność FSM-u.

W 2016 r. z nominacji Generała Zakonu, o. Michaela Perry, został dyrektorem Generalnego Sekretariatu Misji Franciszkańskich (The General Secretariat of the Franciscan Missions) w Waterford (stan Wisconsin) w USA.

{duszpasterstwo.bernardyni.pl, Foto: kalwaria.eu}

  • pajuj

    ale nie rozumiem… dlaczego w artykule Katolickie Liceum w Łodzi nazwano „naszym”???? Coś mi się wydaje że była akcja „kopiuj-wklej” .