„Skała” wyszkoliła pierwszy oddział

Stworzenie Obrony Terytorialnej Kraju przy współpracy z samorządami było głównym tematem I Kongresu Samorządów Terytorialnych RP, który odbył się 3 września br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczył również Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński. Obrona Terytorialna Kraju ma być paramilitarną organizacją tworzoną na szczeblu gmin i powiatów, funkcjonującą na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej i odnoszącą się do wartości Armii Krajowej – największej podziemnej armii podczas II wojny światowej.

Ugrupowania te mają wspierać Wojsko Polskie na terenie swojej gminy czy powiatu w przypadku ewentualnego zagrożenia militarnego bądź na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof.

Podczas kongresu podkreślano, że naturalnymi partnerami dla rządu i wojska w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju są samorządy województw, powiatów oraz gmin.

Wiele miejsca poświęcono zasadom współpracy Wojska Polskiego z tymi samorządami oraz mechanizmom finansowania, metodom szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia oddziałów OTK.

Znakomity przykład współpracy samorządowej z takimi ugrupowaniami dał Starosta Bartosz Kaliński, który kilka tygodni temu włączył się w formowanie na terenie Powiatu Wadowickiego oddziałów Obrony Terytorialnej.

Środowy Kongres tylko utwierdził mnie w przekonaniu, jak ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest tworzenie oddziałów Obrony Terytorialnej. Na tle innych samorządów nasz powiat na pewno może świecić przykładem, ponieważ u nas formowane są już dwa takie ugrupowania – OT „Skała” w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz OT „Granit” w Wadowicach – nie ukrywa satysfakcji Starosta.

Zainteresowanym wstąpieniem do szeregów Obrony Terytorialnej w Powiecie Wadowickim przypominamy, że spotkanie rekrutacyjne oddziału „Skała” odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 17.30 w siedzibie „Starego Kina” przy ulicy Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Spotkanie inauguracyjne nowo-formowanego oddziału „Granit” zaplanowano natomiast w piątek 4 września o godzinie 17.30 w Restauracji Ogrodowa przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów 12 w Wadowicach.

{powiat.wadowice.pl}