cedron5

Zakończono prace nad programem inwestycyjnym ochroną przed powodzią w zlewni Skawinki plany dotyczą miedzy innymi rzeki Cedron. Program zakłada dla całej zlewni Skawinki prace inwestycyjne w postaci budowy suchych zbiorników, obwałowań i bulwarów.

W zagrożonej powodziami strefie zlokalizowanej na terenie gmin Skawina, Myślenice, Sułkowice, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Siepraw mieszka 1745 osób i znajduje się 340 budynków mieszkalnych, 290 budynków gospodarczych, 55 budynków użyteczności publicznej i 33 budynki przemysłowe.

Realizacja zaplanowanych w opracowaniu inwestycji, które będą gwarantowały odpowiedni poziom ochrony przed powodzią dla tych terenów będzie kosztowała 121 mln złotych.

Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły cała zlewnia została poddana wielowariantowej analizie działań zabezpieczających i na podstawie wielokryterialnej oceny poszczególnych wariantów kryteria powodziowe, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe został wybrany wariant optymalny, zapewniający najwyższy poziom ochrony – zapewniają w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wariant ten przewiduje działania inwestycyjne w postaci budowy suchych zbiorników, obwałowań i bulwarów.

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, przy współudziale finansowym powiatu krakowskiego oraz gmin Skawina i Sułkowice.