W roku szkolnym 2015/16 Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej przystąpił do konkursu „Odblaskowa szkoła”. W ramach tej akcji zostało przeprowadzonych szereg inicjatyw.

Pierwszą z nich były pogadanki (klasy zerowe), prelekcje oraz ćwiczenia praktyczne (klasy I – III), dotyczące bezpiecznego poruszania się po ulicy, przeprowadzone przez nauczycieli, a także funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W salach lekcyjnych przygotowane zostały gazetki przypominające o bezpieczeństwie oraz potrzebie noszenia odblasków. Dzieci zostały wyposażone w kamizelki i elementy odblaskowe. Na zajęciach plastyczno-technicznych wykonywały plakaty promujące odblaski. Zorganizowany został także konkurs plastyczny pod hasłem „Odblaskowo i wesoło, znaczy też bezpiecznie”.

W klasach II i III przeprowadzono konkurs wiedzy pod hasłem „Ostrożnie – Rozważnie, Bezpiecznie”, w którym wyłonieni przez wychowawców przedstawiciele poszczególnych klas musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa.

22 października o godzinie 11 ze szkoły wyruszył korowód pilotowany przez radiowóz i funkcjonariuszy policji. Dzieci klas 0 – III zaprezentowały nie tylko różnego rodzaju elementy odblaskowe, w które zostały wyposażone, ale także transparenty. Zamieszczone na nich hasła zostaną zapamiętane przez uczestników przemarszu, a ich stosowanie w życiu przyczyni się do ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym.

23 października odbył się uroczysty apel podsumowujący akcję „Odblaskowa szkoła”. Laureatom poszczególnych konkursów zostały wręczone dyplomy i nagrody.

{ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej}

  • Enio

    Oby więcej takich akcji