Odblaskowa Szkoła

W roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej po raz kolejny przystąpił do realizacji zadań wynikających z małopolskiego programu pod hasłem „Odblaskowa Szkoła”.

Organizatorami tej akcji są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Konkurs przede wszystkim promuje noszenie elementów odblaskowych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych.

Przystępując do konkursu, Szkoła podjęła się realizacji szeregu zadań, w tym między innymi, zorganizowano heppening.

Uczniowie z własnoręcznie wykonanymi transparentami oraz zaopatrzeni w kamizelki i opaski odblaskowe odwiedzili Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Komisariat Policji, Urząd Poczty, Aptekę a także Zespół Szkół nr 1 i Bibliotekę Publiczną.