Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowuje się do opracowania wniosku i pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego obejmującego odnawialne źródła energii w związku z czym prosi mieszkańców o wypełnienie i złożenie ankiet. Czy są chętni ? 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowuje się do opracowania wniosku i pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę: instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), jednostek wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie obserwancji rynku średni koszt poszczególnych urządzeń jest zależny od zainstalowanej mocy i wynosi odpowiednio:

 • kolektory słoneczne – ok. 10.000,00 zł;
 • panele fotowoltaiczne – ok. 25.000,00 zł;
 • piec na biomasę – ok. 18.000,00 zł;
 • pompa ciepła powietrzna C.O. i C.W.U. – ok. 30.000,00 zł;
 • pompa ciepła powietrzna C.W.U. – ok. 9.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy przyjąć ją jako wstępną.

Ankietyzacja ma na celu ustalenie ilości chętnych gospodarstw domowych, dla których Urząd Miasta przygotuje wniosek o dofinansowanie inwestycji- tutaj ankieta

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji.

Realizacja zależna jest od ilości złożonych ankiet (minimum 200 szt.) oraz uzyskania dofinansowania. Lista osób chętnych do projektu będzie przygotowana według kolejności złożonych ankiet.

Ankiety przyjmowane są w terminie od dnia 19.09.2017 r. do dnia 05.10.2017 r.

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w sekretariacie, w pokojach nr 14 i nr 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „RPO Odnawialne Źródła Energii”. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o złożenie ww. ankiety w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, e-PUAP: /l16ojdm96j/SkrytkaESP, faxem na  nr telefonu (33) 8766 301.

Dodatkowych informacji w sprawie projektu udzielają: Joanna Smolik (33) 8765 372 oraz Izabella Paluchowska (33) 8766 004

 • tower

  tylko żeby nie robili tyle problemów co przy dotacji na piece

 • Prądotwórca

  Super sprawa, że i w gminie Kalwaria przystąpiono do programu. U nas jest to mało popularne, ale w innym województwie u mojego znajomego cała wieś skorzystała rok temu z programu i dzisiaj się śmieją, bo płacą za prąd po 20 zł miesięcznie. Panele produkujące prąd ładnie wyglądają i dodatkowo chronią dach. Bez dotacji zwraca się inwestycja po 8 latach, a z dotacją po 3 latach, a za prąd już po samej instalacji płacimy niecałe 20 złotych i co najważniejsze nie płacimy żadnych opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, co stanowi większość rachunku za prąd. Tylko głupi nie skorzysta.