W 2020 r. Kalwaria Zebrzydowska decyzją Stolicy Apostolskiej została jednym z nielicznych miast, których Patronem jest Jan Paweł II.

Z tej wyjątkowej okazji został wykonany numizmat przedstawiający na awersie św. Papieża z dewizą „ŚW. JAN PAWEŁ II – PATRON KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ”, oraz na rewersie herb Papieski i herb miasta z cytatem: „W ROKU JUBILEUSZU 100 URODZIN KAROLA WOJTYŁY 1920 – 2020”. Emitentem numizmatu jest Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ten wyjątkowy numizmat zajmuje centralne miejsce w etui ozdobionym fotografiami papieskimi z wizyt w Kalwarii Zebrzydowskiej, zawiera też tłumaczenie dekretu wydanego przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z okazji nadania Patrona oraz słowo burmistrza z okazji tego wyjątkowego wydarzenia.

„Święty Jan Paweł II był i jest dla Polaków przewodnikiem i nauczycielem. Pamięć o Nim to nie tylko wyraz patriotyzmu, ale przede wszystkim idea oparcia się na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii. Niech Papież Polak – Święty Jan Paweł II, patron Kalwarii Zebrzydowskiej, wspiera nas w czynieniu dobra wzajemnego oraz na rzecz naszej Małej Ojczyzny”. – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. Inż. Augustyn Ormanty.

Emitowany numizmat będzie ciekawym uzupełnieniem zbiorów dla kolekcjonerów, a także niecodzienną pamiątką dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej, dla których Papież Polak – św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w sercu.