Zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pierwsi piłkarze, którzy już rozegrali pierwsze mecze mówią o bardzo dobrym podłożu, co przekłada się na duży większy komfort gry.

Na to zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała dotacje w wysokości w 152 tys. zł. z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 rok. Tutaj warto podkreślić pomoc i zaangażowanie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza

Boisko posiada wymiary 30,00 m x 62,00 m, o powierzchni 1.860 m2. Wykonane prace polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni, uzupełnieniu podbudowy oraz montażu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wykorzystane zostały materiały posiadające stosowne atesty oraz spełniające wysokie normy jakości. Wymiana nawierzchni znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników oraz odpowiadać będzie istniejącym standardom – informuje Urząd Miasta i dodaje Od dziś można też użytkować Orlika, testując nową nawierzchnię! Prosimy o używanie obuwia na sztuczną nawierzchnie, to bardzo wydłuży żywotność nawierzchni.

Koszt zadania to: 293 tys. zł a pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego: 152 tys. zł.

W dniu dzisiejszym (13.11.2020 r.) dokonano odbioru prac w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radny Łukasz Dragan, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki Andrzej Burdek, Prezes MKS Kalwarianka Grzegorz Makówka i przedstawiciel wykonawcy z SPEED NVEST sp. z o.o. i inspektor nadzoru budowlanego Mateusz Pająk.