Strażacy ochotnicy z naszego regionu otrzymali sprzęt kupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. Nowy sprzęt trafił min. do OSP Stryszów i OSP Zakrzów, a jego przekazanie odbyło się w Stryszowie.

Strażacy ochotnicy z powiatów: myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego otrzymali sprzęt kupiony w ramach programu „bezpieczna Małopolska”.

Pomocą objętych zostało szesnaście ochotniczych straży pożarnych z dziewięciu gmin, wartość przekazanego sprzętu to ponad sześćdziesiąt dwa tysiące złotych. Dzięki niej druhowie zyskali między innymi pompy, agregat prądotwórczy czy odzież ochronną do działań bojowych.

Sprzęt trafił do ochotników z OSP Stryszów i OSP Zakrzów – kompletny system selektywnego wybierania 2 szt. – wartość 7200 zł oraz do OSP Przybradz, OSP Gierałtowice i OSP Frydrychowice – odzież ochronna do działań bojowych 4 szt. – wartość 7354 zł i do OSP Targanice Dolne

Program „Bezpieczna Małopolska” jest realizowany od początku 2015 r. OSP mogą liczyć na środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego do codziennej pracy strażaków-ochotników.

W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 500 tys. zł. To kolejny obok „Małopolskich Remiz” projekt Województwa Małopolskiego, który poprawia jakość i warunki pracy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego regionu.

{malopolskie.pl}