W Światowy Dzień Chorych, oficjalnie uruchomiono i poświęcono Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka powstała dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które na powstanie placówki przeznaczyło ponad 2 mln. zł z programu „Za życiem”. Do powstania ŚDS przyczyniło się wielu ludzi o dobrych sercach, każdy z nich dołożył swoje przysłowiowe „cegiełki”, jednak wsparcie Wiceministra Stanisława Szweda obecnego na otwarciu stanowiło najmocniejszy „fundament”.

Wcześniej przed otwarciem domu, w Klasztorze OO. Bernardynów sprawowano Mszę Świętą z sakramentem namaszczenia chorych, zakończona wspólną adoracją i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. Mszę świętą w kalwaryjskiej bazylice celebrował o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium.

Kaznodzieja przypomniał postać i dzieło bł. Hanny Chrzanowskiej, której relikwie znajdują się od niedawna w sanktuarium.

Takich ludzi dzisiaj nam bardzo potrzeba. To są boży ludzie żyjący w świecie, którzy pochylając się nad człowiekiem chorym, cierpiącym, widzą w nim obraz samego Chrystusa. Dziś modlimy się za tych, którzy pracują dla chorych i cierpiących – mówił zakonnik

Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Wiceminister Stanisław Szwed, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Piotr Janusiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, a także skromy i niezwykle zdeterminowany Radny Marcin Zadora, uczciwie trzeba dodać, że bez jego wkładu, ta inwestycja nie zostałaby zrealizowana i właśnie jego cegiełka okazała się najmocniejsza. Swoje równie moce cegiełki dołożyli Jacek Kowalczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także ambasador kalwaryjskich spraw Filip Kaczyński Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczący w otwarciu.

Na 275 metrach kw. powstały 3 sale, sala do rehabilitacji, zaplecze kuchenne i socjalne, stołówka, sanitariaty a także gabinet lekarski i biuro. Wartość prac wyniosła 2 mln 15 tys. zł 100 % inwestycji zostało pokryte przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Za życiem”, Gmina Kalwaria Zebrzydowska grunt pod budowę.

Pragnę w imieniu swoim i wszystkich osób, które potrzebowały tego domu dla siebie lub swoich bliskich, jak i osób, które zaangażowały się w jego powstanie, złożyć Panu Ministrowi serdeczne podziękowanie i gratulacje, za dotrzymanie danego nam słowa, że nie zostaniemy sami. Dzięki Pana Pomocy, realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program „Za życiem”, dla wielu osób z naszej gminy stał się już początkiem nowego życia – mówił Burmistrz Augustyn Ormanty, kierując słowa do ministra Stanisława Szweda

Powstały w Kalwarii Zebrzydowskiej Środowiskowy Dom Samopomocy, jest wyrazem wieloletnich pragnień rodziców, mieszkańców i samorządowców. Niepełnosprawni mieszkańcy naszego terenu otrzymają niezbędne wsparcie społeczne, pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, nauczą się samodzielności i wiary we własne możliwości, jednocześnie integrując się ze środowiskiem.

Niezmiernie cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla lokalnej społeczności, dodatkowo w tak wyjątkowym dniu jakim jest Dzień Chorego – mówił Wiceminister Stanisław Szwed dodając – Aby powstał taki ośrodek musi być współpraca pomiędzy rodzicami, samorządami, wojewodą i ministerstwem. Tutaj taka współpraca miała miejsce i możemy się radować z powstania placówki tak bardzo potrzebnej chorym i ich rodzicom. Gratuluję wszystkim osobom, które w powstanie ŚDS się zaangażowały.

Placówka została też poświęcona przez ks. Proboszcza Wiesława Cygana. Funkcję kierownika pełni Edyta Gurdek. Z usług placówki będzie mogło korzystać 30 niepełnosprawnych, nabór uczestników prowadzi MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej.