W starostwie podpisano umowę na wykończenie IV i V kondygnacji budynku. Władze powiatu zapewniają, że w przyszłym roku wszystkie oddziały szpitala zostaną przeniesione do nowego budynku

To kolejny – piąty już – podetap realizacji tej największej powiatowej inwestycji. Wykonawcą robót będzie firma ERBUD S.A.

Powiat Wadowicki rozpoczął rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” w 2012 r. Inwestycja obejmuje budowę pięciokondygnacyjnego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. W pierwszym podetapie wykonano stan surowy zamknięty obiektu pięciokondygnacyjnego, w drugim – niezbędną infrastrukturę techniczną. Trzeci podetap polegał na wykonaniu instalacji ogrzewczej i ocieplenia budynku.

Obecnie trwają prace przewidziane w ramach IV podetapu – roboty wykończeniowe I, II i III kondygnacji wraz z ich wyposażeniem. Z Wykonawcą – firmą ERBUD S.A.– władze powiatowe poprzedniej kadencji zawarły umowę 23 września 2014 r.

Umowa podpisana 3 lipca 2015 r. opiewa na kwotę 7 011 000,00 zł i ma zostać zrealizowany do 31 stycznia 2016 r.

Zaraz po wakacjach zaczniemy zastanawiać się nad finansowaniem wyposażenia dwóch ostatnich pięter tak, aby jak najszybciej ogłosić przetarg i niezwłocznie po tym jak firma ERBUD zakończy prace, czyli według harmonogramu w styczniu przyszłego roku, zacząć je wyposażać – mówił Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński podczas podpisywania umowy. Na wyposażenie tych dwóch pięter potrzeba około dwóch miesięcy. Myślę, że mogę zadeklarować, że w okresie wakacyjnym będą mogli być tam przyjmowani pierwsi pacjenci. A my będziemy mogli cieszyć się, że mamy obiekt nowoczesny, świadczący usługi medyczne na wysokim, europejskim poziomie, w którym pacjenci będą się czuli komfortowo i bezpiecznie.

Dzięki podpisanej umowie już w przyszłym roku wszystkie oddziały szpitala zostaną przeniesione do nowego budynku.

Władze powiatu zapewniają, że będą mogli leczyć się w nowoczesnym obiekcie, spełniającym najwyższe standardy.