Starostwo Powiatowe po raz kolejny próbuje sprzedać Schronisko Młodzieżowe w Lanckoronie. Tym razem cena wywoławcza to 500 tys. zł.  Władze powiatu na początku chciały sprzedać budynek za 850 tys. zł, później cenę obniżono do 750 tys. zł.

Przypomnijmy w  lipcu 2011 roku radni powiatowi zdecydowali o likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lanckoronie wyceniając go na 850 tys. zł, później okazało się, że jest to cena zaporowa i zarząd zdecydował się, obniżyć cenę do 750 tys. zł

Ciągle okazuje się nie ma chętnych na ten budynek. Schronisko stoi puste od września 2011 roku.

Bez efektów zakończyły przetargi jakie ogłosiło Starostwo, po prostu nie było chętnych na ten budynek.

Szkolne Schronisko stoi puste i jest nieużytkowane od września 2011 roku, taka sytuacją może jeszcze potrwać, Starostwo nie ma żadnego pomysłu jak ten budynek zagospodarować i chcę się go po prostu pozbyć.

Likwidacji schroniska w Lanckoronie towarzyszyły protesty i emocje, apelowano wówczas by nie likwidować Schroniska, zwracano też uwagę, że taki budynek będzie bardzo ciężko sprzedać i jak widać te głosy teraz znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Budynek byłego już Schroniska Młodzieżowego położony jest w centrum Lanckorony, jest to budynek trzykondygnacyjny, w którym znajduje się 18 pomieszczeń i 100 miejsc noclegowych.

Teraz Zarząd Powiatu ogłosił kolejny przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, na parterze, sala nr 11 o godzinie 12.00.

Cena nieruchomości wynosi 500 000,00 zł.  Wadium w wysokości 30 000,00 zł powinno znaleźć się na koncie Starostwa w terminie do dnia 25.03.2016r.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2